Téma: čo nové v obci

V poslednom období sme infomrovali o niekoľkých obstaraniach majetku. 

Ukončila sa oprava okien na severnej strane obceného úradu kde sa formou renovácie opravilo 12 okien, ktoré už nespĺňali energetické nároky.

Ich oprava stála vyše 4000 eur a bola povolená pamiatkovým úradom.

 

Tak isto sa ukončilo kované oplotenie okolo základnej školy a oplotenie areálu, čo sa okamžite prejavilo na čistote a poriadku verejných priestranstiev. Areál sa teraz na noc zamyká. Polovicu prác za vyše 20 000 eur hradila základná škola a polovicu obec. 

 

Došlo k ďalšej organizačnej zmene na obecnom úrade, kde dlhoročná pracovníčka pani Mária Nagyová odišila do dôchodku. Starosta následne zamestnal nárhadnú účtovníčku, ale tá sa žiaľ neosvedčila a po týždni ukončila pracovný pomer. Podľa doterajších informácii je miesto účtovničky opäť voľné...

 

Hydranty - vďaka našim hasičom z DHZ sú opravené a označené všetky hydranty v obci a spĺňajú tak technické normy a zákonné podmienky. 

 

Nové vozidlo Renault Master - vyklápač, je už k dispozícii. Nahrádza tak už dosluhujúci multikar.

Chodníky - zajtra t.j. v pondelok 11.1.2016 prebehne stretnutie stavebnej komisie kde sa bude preberať postup zadania zákazky do obchodného vestníka a začiatok súťaže na výber dodávateľa. Dúfajme, že rok 2016 bude znamenať opravu chodníkov a už nebudú vyzerať ako tento na 1.mája.

pridané 10.1.2016