Téma: čo nové v obci

V poslednej dobe sa toho veľa neudialo, čo by sa malo zmeniť už čoskoro pretože už nastúpi firma na rekoštrukciu chodníkov naprieč obcou. Dnes mali podpísať zmluvu a máme už zabezpečený stavebný dozor. Až bude dostupný harmonogram zverejním ho na webe, aby ste mohli vedieť kde možno čakať obmedzdenia. Predpokladaná a zazmluvnená lehota výstavby sú dva mesiace. Zajtra by sa mala vo vestníku objaviť súťaž na dodávku ďalšej väčšej stavebnej akcie a to rekoštrukcie ciest Krátka, Družstevná okolo pošty a celkové odvodnenie ulíc napojených na Dúhovú ulicu spolu s opravou asfaltu. Detaily zverejníme v samostanom linku. V úvodnom obrázku je náčrt riešenia Krátkej ulice s vytvorením parkovacích miest pri cintoríne. Tak isto v tomto balíku je aj parkovisko na školskej. Predpokladaný začiatok po ukončení súťaže je september 2016.

 

Okrem toho máme novú podlahu na amfiteátri a tak sa včerajšie folklórne slávnosti mohli odtancovať v rovine.

 

Tak isto pokročili práce na škôlke a výmene okien. Posledné paviony sa dokončia počas letných prázdnin.

 

 

Pridané 20.6.216