Téma: ďalšie investície v obci

Dňa  16.9.2016 Obec Rozhanovce začala rekonštrukciu miestnych komunikácií na uliciach Krátka a zároveň ulíc paralelne s Dúhovou, odvodnenie Dúhovej, vybudovanie parkovacích miest Školská ulica. Zároveň po ukončení výmeny okien na škôlke začala rekonštrukcia a zateplenie strechy na všetkých budovách MŠ. 

 

Z dôvodu pozemných prác žiadame občanov o zhovievavosť s trpenie sťažených podmienok vzniknutých pri prácach. Stavebné práce potrvajú do konca októbra 2016. Harmonogram prác zverejníme po jeho obdržaní zhotoviteľom.

 

 

pridané 18.9.2016