Téma: Destké tanečné štúdio v Rozhanovciach

V ďalšej novej téme si priblížime Detské tanečné štúdio v Rozhanovciach pod vedením Adriany Vrbovej, s ktorou sme pripravili nasledujúci rozhovor:

 

1.Len nedávno som zaregistroval, že v našej obci pôsobí toto tanečné štúdio. Mohli by ste priblížiť kedy ste s tanečnou školou začali a ako ste sa dostali k výučbe u nás?

Hneď na úvod musím konštatovať, že ma tak trošku prekvapuje otázka... Tanečné štúdio už funguje v Rozhanovciach tretí školský rok a je viditeľné aj na podujatiach v obci. Moja cesta do Rozhanoviec bola v roku 2011 na podnet Dominika Bereša, ktorý je mojim kolegom v Štátnom divadle a vtedy bol aj mojim nadriadeným ako riaditeľ Baletu ŠD Košice. Oslovil mňa aj moje kolegyne, ktoré mali skúsenosti z podobnej činnosti v iných organizáciách. Prvé kroky boli síce náročné, ale nakoniec som sa predsa len rozhodla, že popri vyučovaní v iných inštitúciách v Košiciach a Prešove skúsime zriadiť pobočku aj vo Vašej obci. Pán Bereš veľmi chcel, bol neoblomný a trpezlivý, keďže vedel, že v Rozhanovciach takáto voľnočasová aktivita na „profesionálnej“ báze pre deti chýba. To je moja cesta do Rozhanoviec, kde vyučujem, občas aj za pomoci iných kolegov, tretí rok.

 

2.Priblížte nám koľko detí navštevuje túto školu a ktorým typom tanca sa venujete v tomto krúžku v Rozhanovciach?

Naše štúdio v Rozhanovciach navštevuje 42 detí. Štúdio sa primárne zameriava na pohybovú prípravu detí, t. j. držanie tela, rytmus, tanečná príprava a pod. V celom komplexe sme však dramaticko-tanečné zariadenie s výučbou každý pondelok a stredu v Rozhanovciach, v čase od 14,30 do 18,00, ako aj počas vystúpení a sústredení počas školského roka a prázdnin. Práca s deťmi prispieva k rozvoju nielen pohybových, koordinačných či somatických vlastností dieťaťa, ale aj celkových zručností, schopností, spoločenských i pozornostných návykov, čím je dieťa vedené k bezproblémovému uplatneniu sa v spoločnosti, tak v úlohe dieťaťa, ako aj neskoršie v úlohe zodpovedného dospelého človeka. Polopate povedané, venujeme sa ľudovému, modernému, scénickému, spoločenskému ale aj tomu klasickému (baletnému) tancu. A zdravému životnému (športovému) štýlu...

 

3.Na zasadnutí obecného zastupiteľstva som si všimol predložený návrh na podporu tejto tanečnej školy. Boli tu spomenuté rôzne úspechy či podujatia, ktorých ste sa zúčastnili. Mohli by ste spomenúť konkrétne úspechy či vystúpenia, aj našim čitateľom?

Áno, Tanečné štúdio funguje už 3 roky a je samozrejme vďačné obci Rozhanovce a pani riaditeľke MŠ Nohajovej, za priestory, v ktorých rozvíjame našu školu. Do týchto priestorov sme za uplynulé roky investovali bez pomoci obce nemalé prostriedky na získanie „profesionálneho“ zázemia (rekonštrukcia priestoru, profi zrkadlá a podlaha, kostýmy, kvalifikovaní pedagógovia, atď). Financie sú bohužiaľ v dnešnej dobe základným úspechom pre fungovanie. Vzhľadom k tomu, že deti sa už zúčastňujú aj na prestížnych vystúpeniach a súťažiach, náklady na kostýmy, dopravu, ubytovanie, stravovanie atď. sú tak hlavne na rodičoch. A tak zľahčene povedané, radi sa o náklady podelíme aj s obcou Rozhanovce. Samozrejme, aj naďalej za veľkej pomoci oddaných rodičov zveľaďujeme materiálno-technické vybavenie. Rodičom patrí naša veľká vďaka. Menovať všetky naše úspechy či vystúpenia by bolo nadlho... Pre mňa je veľký úspech už len to, že fungujeme tretí rok a naučili sme sa množstvo krokov, štýlov, spoznali nových kamarátov nielen z okolia Rozhanoviec, ale aj iných veľkých miest Slovenska a tiež sme sa naučili rešpektovať sa navzájom na javisku, teda napr. ak tancuje 15 detí na tú istú hudbu, tak musia tancovať rovnako, a to je veru ťažké aj pre nás dospelákov :-) . Teraz vážnejšie. Okrem toho, že deti vystupujú na spoločenských podujatiach nielen v Rozhanovciach ale aj v susedných obciach a tak isto aj v Košiciach, napr. aj na veľkom javisku na košickej Hlavnej ulici, v Štátnej filharmónii, na rôznych benefičných podujatiach. Mohli ste nás vidieť aj na otváraní Stredovekej veže pri Čižaticiach, na vianočných koncertoch, ktoré pravidelne organizuje pán Bereš, na Letnej tanečnej Šou! v amfiteátri, na Folklórnych slávnostiach, ale aj ako tanečná spolupráca na koncertoch Roba Opatovského, módnych prehliadkach a iných. No tento rok je pre nás o to krajší a úspešnejší, že sme sa prvý krát zúčastnili aj dvoch veľkých súťaží. Pohyb bez bariér v Žiline, odkiaľ sme priviezli tri druhé miesta a jedno štvrté ,ale pohárové. A na domácej súťaži Pre-de-ta 2014, ktorá sa konala v Košiciach ,kde sedela odborná porota z Prahy ,Ostravy a Bratislavy sme získali tri prvé a dve tretie miesta. Vzhľadom k tomu že sa deti zúčastnili na tak veľkých a kvalitných súťažiach prvý krát, je to pre nás veľký úspech, ale zároveň do budúcna veľká výzva. Čaká nás preto oveľa náročnejší rok, kedy musíme svoju kvalitu potvrdiť a dokázať, že to nebola náhoda a že deti zaslúžene vyhrali.

 

4.V súvislosti s kultúrnym podujatím v našej obci pri príležitosti dňa matiek sa spomínalo aj vaše vystúpenie. Mohli by ste priblížiť aké vystúpenia ešte plánujete v blízkej budúcnosti?

Blíži sa nám koniec školského roka a preto sme sa rozhodli, že Záverečný galakoncert Tanečného štúdia sa bude tento rok konať v Košiciach a to v Historickej radnici 24.6.2014 o 18.hod. pod dohľadom profesionálov z divadla – zvuk, svetlá, videoprojekcia, efekty, dym...proste skutočná divadelná show, na ktorú vás srdečne pozývame. Potom nás čaká ešte vystúpenie na Folklórnych slávnostiach a na konci prázdnin organizujeme 4-denný Letný tanečný kemp, kde sa chystáme na Letnú tanečnú šou! 31. augusta, na ktorú sa už deti veľmi tešia a veríme, že nám toho roku bude priať aj počasie.

 

5.Na záver skúste priblížiť akým spôsobom Vás môžu kontaktovať záujemcovia o krúžok prípadne ako často a kde prebiehajú tréningy, prípadne čo si treba priniesť?

Rodičia nás môžu kontaktovať buď na e-mailovej adrese „detsketanecnestudio@gmail.com, alebo úplne prirodzene sa kontakty šíria medzi rodičmi či priateľmi rodičov. Nájdete nás aj na FB, kde si môžete pozrieť naše úspechy a fotografie z vystúpení a súťaží. No a pracujeme aj na novej web stránke, pričom nám zatiaľ slúži pracovná verzia „www.tanecne-studio.unas.cz“. A ak náhodou záujemcovia nemajú ani tak deti, ako skôr ochotu pomôcť, tešíme sa napr. za podporu z 2% daní alebo ponuky na koncert či vystúpenie. V Rozhanovciach mávame tréningy pravidelne vždy v pondelky a stredy (14,30 – 18,00) v malej telocvični Materskej školy (v ostatné dni v Košiciach na Kováčskej) a všetky ostatné veci ohľadom oblečenia, správnej obuvi a iných potrieb sa rodičia dozvedia na začiatku šk. r. A hlavne chuť na pohyb :)

Ďakujeme za rozhovor a želáme veľa úspechov.
 

 
 
Fotografie
 
pridal ado 7.6.2014