Téma: dôležité upozornenie k vypaľovaniu trávy

Téma: dôležité upozornenie k vypaľovaniu trávy

Plošné vypaľovanie tráv a porastov zakazuje zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ktorého porušenie môže stáť občana do 331 eur. Ak by sa však takéhoto priestupku dopustila právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pokuta sa môže vyšplhať až do výšky 16 596 eur.

 

pridané 27.3.2017