Téma: Doplňujúce informácie k prebiehajúcej výstavbe na cintoríne

V nižsie uvedenom príspevku som zverejnil zopár informácii k prebiehajúcej výstavbe na cintoríne. Vzhľadom na to, že oslovení poslanci mi nevedeli k tomu nič povedať, som si opäť podal žiadosť na obecnom úrade v nasledujúcom znení:

 

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vás žiadam ako povinnú osobu ( § 2 ods. 2 zákona ) o sprístupnenie informácie o prebiehajúcej výstavbe na miestnom cintoríne v Rozhanovciach.

 

Konkrétne ma zaujíma:

 

-          Aké stavebné práce sa vykonávajú a za akým účelom

-          Kto vykonáva stavebné práce

-          Koľko budú stavebné práce stáť 

-          Prečo nie je zverejnená objednávka na tieto práce

-          Prečo nie je zverejnená zmluva o vykonaní týchto prác či stavby

-          Kedy obec pristúpi k oprave či spevneniu iných ciest a miestnych komunikácii v obci, napríklad ulice Jarná, Krátka.

 

A dostal som nasledujúcu odpoveď:

V zmysle zákona č. 211/2000 zz ....

- výstavba na miestnom cintoríne v Rozhanovciach je schválená v rozpočte obce na r. 2014, ktorý bol schválený na Obecnom zastupiteľstve dňa 31.3.2014, ktorého ste sa zúčastnil. Na tomto rokovaní boli poskytnuté informácie o ktoré žiadate (stavebné práce).

- Obec Rozhanovce má zverejnenú zmluvu na svojej web stránke, preto objednávka je bezpredmetná.

- Finančné prostriedky na opravu miestnych komunikácií ul. Jarná a Krátka sú schválené v rozpočte. Otermíne realizácie sa dozviete z web stránky obce, kde budú zverejnené zmlvuy na jednotlivé stavebné akcie.

 

 

 

Nie celkom súhlasím, že boli sprístupnené tieto informácie o stavebných prácach na spomenutom zasadnutí, ale možno som nedával pozor...

Zmluva bola zverejnená po mojej žiadosti a uvádza sa, že chodníky vyjdú na  32 212,02 eur. Rozpočet rátal so sumou okolo 150 000 ale v tom boli aj lavičky, osvetlenie a park. 

Zmluva je na obecnej stránke https://rozhanovce.com/new/wp-content/uploads/2014/01/agro_junior.pdf

 

Z uvedeného vyplýva, že konečne nebudeme po cintoríne chodiť po blate. Osobne som sa tam bol pozrieť vyzerá to na úrovni a časom uvidíme konečný výsledo. Osobne to vnímam veľmi pozitívne a vyzerá to byť na dobrej ceste. Viac na fotkách nižšie. Podal som aj žiadosť na opravu pumpy na vodu vzhľadom, že tam chýba rúčka (už ma niekto kontaktoval nemusíte posielať mailom) tak že len pre doplnenie. 

 

Ďalej pozitívom je doplňujúca informácia, že chcú aj riešiť ulice Krátka a Jarná. Podal som dodatočnú žiadosť o doplnenie približného termínu.

 

severná časť                                                                          západná časť v príprave

 

pridal ado 22.5.2014