Téma: dostaneme kompostéry

Obec Rozhanovce realizuje projekt: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Rozhanovce. Cieľom projektu je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO) na území obce Rozhanovce. Tento cieľ sa dosiahne vybavením všetkých domácností obce kompostérmi určenými na kompostovanie BRKO produkovaného v domácnostiach a vybavením obce samotnej kompostérmi určenými na kompostovanie BRKO vzniknutého pri údržbe obecnej zelene. Miesto realizácie : obec Rozhanovce Výška štátneho príspevku je: 117 688,85 EUR 

Termín realizácie : 05/2018 – 04/2019

O dostupnosti bude informovať obecný úrad.

 

pridané 15.7.2018