Téma: fotky z akcie "Ruža pre starších 2015"

Téma: fotky z akcie "Ruža pre starších 2015"

V nedeľu 18.10.2015 sa konalo tradičné podujatie pre seniorov pod názvom "Ruža pre starších". Účasntíkov privítal starosta obce pán Viktor Gazdačko. 

Počas dva a pol hodinového programu bolo pre našich seniorov pripravené pohostenie a hudobný program súboru Chemlon z Humenného. 

Počas večera im predstavil rodák Ing. Imrich Jelč, CSc. svoju novú knihu o Rozhanovciach. 

Členovia obnoveného hasičského zboru v sprievode mladých hasičov z oddielu Plameň, odovzdali ocenenie za prácu členom pôvodného dobrovoľného hasičského zboru, pánovi Vincentovi Lovášimu a pánovi Pavlovi Švihurovi. 

 

Viac na priložených fotkách:

 

 

pridané 25.10.2015