Téma: hospodárnosť nadovšetko

Téma: hospodárnosť nadovšetko
Na úvod len skonštatujem, že ide o overiteľné fakty a plním si len svoju zákonnú povinnosť.
 
Problém: zanesený Mlynský potok 
 
Poslanecký prieskum z 8.5.2015 a následný zápis odporučili starostovi urýchlene riešiť stav koryta na Mlynskom potoku. Tak isto bol prepadnutý mostík smerom k poliam a ľudia sa tak k svojim pozemkom nemohli mechanzimom či traktorom dostať. O riešenie ma požiadal občan už v decembri roka 2014, údajne žiadal starostu už v roku 2013 ale riešenie neprichádzalo. Pýtali sme sa každú schôdzu, kedy, kedy, kedy? Následne si obec objednala aspoň prečistenie koryta, pretože pri dažďoch sa vylievala voda na okolité polia a pozemky.
Stav pred: (počas jednej z nocí kedy prívalové dažde 6.5.2015 komplet vytopili ulice napojené na Dúhovú)
 
 
 
 
Stav po prečistení: došlo k vybratiu betónovéj konštrukcie prepadnutého mostíka a prečisteniu zaneseného koryta tak aby voda putovala do pôvodného koryta končiaceho v poli. Dĺžka prečisteného koryta je zhruba ako ukazuje čierna šípka, červeným je vidieťkde bol prepadnutý mostík a vľavo jeho betónové zvyšky.
 
 
 
Následne sa objavil v diskusii príspevok z 5.12. kde občan Štefan, píše že super že sa dal do poriadku mostík. Bol som sa pozrieť a skutočne bola osadená plastová rúra, obyspaná makadamom, alebo hrubšou frakcou vysokopecnej trosky, ktorej máme niekoľko sto ton a bol aj provizórne spevnený okraj mostíka zvyškami betónových častí pôvodného mostíka. Trošku ma mrzí, že som si vtedajší stav nevyfotil a potešil tak fanúšika, ktorí má pre moje fotenie veľké pochopenie najmä v diskusii.
 
 
Ale nevadí aj tak je vidieť značný rozdiel a zlepšenie situácie.
Starosta na rokovaní oz 10.12.2015 oznámil, že objednal opravu mostíka a zároveň lepšie prečistenie koryta potoka smerom na Západ.
Stav po oprave predpokladám zo začiatku decembra bol taký, že bol opravený mostík, následne niekedy neskôr sa vykonala aj samotná prekopávka resp. prečistenie koryta smerom na západ ako je naznačené červenou čiarou po strom. Fotky nájdete tu:
 
 
 
 
 
...a takto končí v poli.
 
Prečistenie začalo len asi 4 metre od mostíka a západne a pokračovalo asi v dĺžke 130 metrov.
Akurát nechápem, že úsek ktorý ide okolo rodinných domov modrá čiara ostal bez zásahu...?
 
 
 
Úsek som si prešiel a hovorím si no fajn aspoň niečo sa s tým spravilo, možno to ešte nie je hotové.
Zaujímala ma hlavne cena. Trochu ma prekvapilo keďsom našiel zverejnenú objednávku zo 16.12.2015, čiže minimálne po vykonaných prácach na oprave mostíka, konkrétne objednávka na "opravu mostíka na Mlynskom potoku a vyčistenie zaneseného koryta".
Nájdete ju na obecnom webe. K dnešnému dňu 9.2.2016 nemá obec zverejnené faktúry za posledné tri mesiace, ale kópiu tejto faktúry som získal náhodou. Meno firmy zámerne neuvádzam, lebo v poslednej dobe sa v mojej schárnke roztrhlo vrece s vyhrážkami o trestných oznámeniach. Navyše firma zodpovednosť nenesie, nesie ju ten kto práce obstaral.
 
 
A teraz to najdôležitejšie, cena:
 
 
 
Pre porovnanie, výkopové práce malým 3 tonovým bagrom stoja 22 eur za hodinu práce bez DPH
Veľký bager akým boli realizované práce 30 eur na hodinu bez DPH v zime keď je menej zakázok sa dá vysúťažiť alebo dohodnúť aj lepšia cena. Navyše ide o jednoduchý výkop. Domnievam sa že všetok vykopaný materiál bol ponechaný na parcele resp. rozhrabaný ako je vidieť na predmetnom mieste, ale ťažko posúdiť. Odvedená práca odborným odhadom tvorí zhruba jeden pracovný deň.
 
 
Celková cena faktúrovaných prác a dodávok je 4500,36 eur aj s DPH.
 
Pozrime sa na ne bližsie:
 
Výkopové práce
 
 
Hĺbenie ryhy šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 1000 m3:    1366,63 EUR bez DPH 
Príplatok k cenám za lepivosť:    23,08 EUR bez DPH
Vodorovné premiestnenie výkopu:    276,01 EUR bez DPH  
Vykopávky pre korytá vodotokov:    584,22 EUR bez DPH      
Príplatok za výkop v tečúcej vode:    294,84 EUR bez DPH  
                                              
 
Oprava mostíka:
Obsyp potrubie sypaninou z vhodných hornín:    114,32 EUR bez DPH
Montážpotrubia DN 800:    166,20 EUR bez DPH
PVC rúra DN 800 kanalizačná 6m:    880,00 EUR bez DPH
Dovoz štrkodrvy:    45,00 EUR bez DPH
                         
 
Ak berieme do úvahy všetky fakturované položky môžeme zakázku rozdeliť na:
Oprava mostíka: 1 205,52 bez DPH
Výkop: 2544,78 bez DPH to je vyše 3000 eur s DPH len za výkop!!!!!
 
Firmy ktoré som oslovil mi výkop resp. prečistenie potoka ponúkli za cca 400 eur bez DPH na faktúru plus poplatok za pristavenie stroja v cene 0,84 centa za km (zanedbatelná položka). Domnievam sa že došlo k predraženiu zákazky o 2100 EUR bez DPH len pri výkopových prácach. Ak obec zaplatila za výkopové práce 2544,78 bez dph, mohla za túto sumu mať zaplatených vyše 121 motohodín výkopových prác bágrom. Za 121 motohodín by bolo možne v podmienkach tejto lokality prečistiť bagrom jeden kilometer odvodňovacieho kanála. Zarážajúce je príplatok cca 300 eur za práce v tečúcej vode, v spomenutom úseku v spomenutom úseku voda netiekla ako je vidieť na fotke z mája, to bol dôvod prečistenia kanála...Žiadne takého položky si mnou oslovené firmy neúčtovali a to ešte treba prirátať DPH. 
 
Čo sa týka opravy mostíka sa domnievam, že došlo k predraženiu pri položke obsyp sypaninou a to vzhľadom na množstvo použitého materiálu a to v sume cca 100 eur, keďže stroj by to zvladol za pol motohodiny. Tak isto predraženie v položke dovoz materiálu, stavebniny v obci dovezú nákladným autom po obci fúru za 10 eur. Okrem toho máme vlastné obecné nákladné auto. K tejto stavebnej akcii nebolo použité viac ako jedna fúra t.j. Viac ako 3-4 tony. Podnikateľ si za to zaúčtoval 45 eur bez DPH. Predpokladam, že sa použila frakcia vysokopecnej trosky, ktorej si pred nedávnom obec objednala 130 ton. Samotná cena materiálu a dovoz prevyšuje násobne trhové hodnoty za túto surovinu. 
Tak isto sa mi zdá prehnaná položka montáž kanalizačného potrubia keďže sa len uložilo do zeminy, žiadna montáž sa nekonala, obec za túto položku zaplatila 166,20 eur bez DPH. V prípade, že sa mechanizmom uložili betónové časti ktoré je vidieť na obrázku to mohlo stáť maximálne 50 eur bez dph.
Celkové predraženie tejto zákazky odhadujem na 2800 eur aj s DPH. To mi potvrdili aj dvaja nezávislí rozpočtári a vychádzam aj z dvoch cenových ponúk od iných podnikateľov.
 
Objednávka na práce vyšla po realizovaní opravy mostíka, tak isto by ma zaujímal zápis z cenového prieskumu a vysvetlenie kto sa podieľal na zadaní parametrov zákazky a prečo to nebolo konzultované so stavebnou komisiou, ktorá si úpravu vodných tokov dala medzi hlavné potrebné riešenia v obci. Zápis z cenového prieskumu údajne neexistuje a išlo o priame zadanie. Za uvedenú sumu by nejeden z nás tento úsek prekopal aj ručne, resp. cez nejakú veselú partiu nezamestnaných.
 
 
Pripomínam Vám starosta Váš sľub, ktorý znie: “Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia."
 
pridané 10.2.2016