Téma: kancelária sociálnej pomoci pre našich občanov

neviete si so svojimi problémami poradiť ? Myslíte si, že je čas na zmenu vo Vašom živote? Podporu Vám ponúka bezplatná Špecializovaná sociálna poradňa, ktorej kancelária sa otvára v našej obci.

Otvorená bude každý nepárny týždeň v čase od 8:00 do 16:00 na obecnom úrade.

 

Viac o ponúkaných službách nájdete v tomto letáku.

 

 

Pridané 29.1.2016