Téma: komisia kultúry a športu

Téma: komisia kultúry a športu

V tejto téme predstavujem plány komisie pre kultúru a šport. 

Predseda

Matúš Dugas

Členovia za OZ

Ing. Matúš Adamčík

 

Jana Verebová

Členovia za občanov

PhDr. Dominik Béreš

 

PaedDr. Martina Koribská

 

František Migač ml.

Mgr. Vincent Gavrecký

Jarmila Šplíchalová

Plán činnosti

Kultúrna časť:

1.štvrťrok

·         Výstava umelcov –Marec 2015 – Ján Gáll, Matúš Lašan a Dávid Pačut

·         Preventívno bezpečnostné stretnutie so seniormi (prednáška o tzv. šmejdoch a podomových podvodníkoch)

·         Revízia v miestnej knižnici

·         Pomoc pri organizovaní príležitostných obecný akcií

·         Pripraviť číslo obecných novín

 

2.štvrťrok

·         Máj – deň matiek koncert

·         Pomoc pri organizovaní príležitostných obecných akcií

·         Jún - Folklórne slávnosti

·         Vybudovanie informačných panelov v obci s mapami obce a zakreslením dôležitých budov

·         Zorganizovať veľký deň detí v spolupráci zo ZŠ

·         Zorganizovať súťaž o najkrajšie priedomie alebo balkón v obci

·         Pripraviť číslo obecných novín

 

3.štvrťrok

·         Júl - Dni Obce:  Obecný jarmok/rytierske slávnosti v Rozhanovciach

·         August - Rozlúčka s letom: Guľášové hody

·         Deň rodiny:  akcia pre rodiny s deťmi

·         Vyhodnotiť súťaž o najkrajšie priedomie/balkón

·         Pomoc pri organizovaní príležitostných obecných akcií

·         Zorganizovať deň dobrovoľníkov – skrášľovacia akcia - Rekonštrukcia tehlového múrika pri budove sporiteľne. / vyklčovať tie kery, vysadiť napr.                   buksusy a iné. ten tehlový múr by mohol byť jednou z top vecí v obci.

·         Pripraviť číslo obecných novín

 

 

4.štvrťrok

·         Ruža pre starších - pokračovanie v jesennom koncerte pre seniorov

·         Mikuláš pre deti

·         Vianočný koncert

·         Vianočné trhy + stromček

·         Vyhodnotenie činnosti

·         Príprava osláv nového roka

·         Pomoc pri organizovaní príležitostných obecných akcií

·         Pripraviť číslo obecných novín

 

Celoročné záväzky/projekty:

·         Propagácia múzea bitky pri Rozhanovciach

·         Spolupráca so stavebnou komisiou k návrhu realizácie parku pri ZŠ

·         Kúpa vlastnej hudobnej aparatúry pre obecné akcie

·         Budova sporiteľne – prehodnotiť stav budovy a možnosti zriadiť kultúrne centrum pre seniorov, mládež, mamičky a pod.

·         Organizovať zájazdy pre ľudí – trhy v Poľsku, výlet do Aquaparku, výlety na hrady a pod.

 

Športová časť

1.štvrťrok

·         Zalievanie klziska a verejné korčuľovanie s čajom a hudbou

·         Koordinácia halového turnaja žiakov a dorastencov pod záštitou obfzke okolie v mesiaci Február

·         Podpora florbalového klubu kúpou dresov v obecných farbách

·         Návrh na kúpu kosačky na veľko-plošné kosenie z účelovo viazaných prostriedkov na zeleň pre úpravu športovísk, ale aj zelene v obci

·         Vytváranie a koordinácia mimoškolských športových záujmových činností detí a mládeže

 

2.štvrťrok

·         Veľkonočný halový turnaj vo Futbale v telocvični

·         Dobudovanie osvetlenia na ihrisku pri ObÚ a tak isto aj oplotenia a odpadkových košov

·         Zabezpečiť vybavenie ihriska pri ObÚ športovým náčiním

·         Pomoc pri organizovaní príležitostných obecných akciách

·         Podpora dobrovoľného hasičského zboru – športová činnosť

·         Pomoc pri organizovaní príležitostných obecných akcií

 

3.štvrťrok

·         Basketbalový turnaj v letných mesiacoch

·         Organizácia futbalového turnaja pre širokú verejnosť na futbalovom ihrisku v letných mesiacoch – „Majstrovstvá sveta Rozhanoviec“

·         Mini futbalový turnaj pre deti a mládež na ihrisku pri Obecnom úrade

·         Podpora 4. Ročníka o pohár MFK Rozhanovce vo veľkom futbale

·         Zorganizovať pretek pod hlavičkou cyklo klubu Rozhanovce v miestnom bike-parku

 

 

4.štvrťrok

·         Zorganizovať športový deň v telocvični

·         Organizácia hasičskej súťaže

·         Organizovať športové podujatia podľa potreby a záujmu občanov

·         Koordinácia koncoročný turnaj v telocvični futbal 2. Ročník

·         Organizácie akcie - Verejné korčuľovanie s hudbou

 

 

Pridané 6.2.2015