Téma: komisia stavebná a životného prostredia

Koisia pre stavebnú činnosť a ochranu životného prostredia

 

Najbližšie stretnutie bude komisie už budúci týždeň!

 

Predseda: Ing. Michal Husnaj

Podpredseda: Ing. Matúš Adamčík

Člen za OZ: Marián Nosáľ

Členovia za občanov: Ing. Peter Kollár, Ing. Roman Šplíchal, Ing. arch. Pavol Škombár, Ing. arch. Jana Račková

 

Ciele stavebnej komisie - plán činnosti pre rok  2015

 

Cieľom stavebnej komisie obce Rozhanovce bude najmä spolupráca s obecným zastupiteľstvom a starostom obce pri navrhovaní riešení a postupov pri týchto projektoch:

 

·         Rekonštrukcia chodníkov na ulici SNP a 1.mája a výstavba chodníka na Robotníckej ulici

·         Protipovodňové opatrenia

·         Rekonštrukcia budov materskej školy

·         Vytvorenie zberného dvora

·         Vytvorenie parkovacích miest v problémových zónach v obci (ZŠ, KD, MŠ)

·         Vytvorenie oddychovej zóny – parku

·         Vyhodnotenie činnosti

 

pridané 6.2.2015