Téma: komisia verejného poriadku

Téma: komisia verejného poriadku

Komisia pre verejný poriadok:

Predseda: Ing. Marek Rabada

Členovia: Ing. Oto Záviš, Ing. Jozef Maščák, Ing. Radomír Prekop, Ladislav Kristan

 

Ciele komisie pre verejný poriadok

- zasadnutia komisie v prípade potreby riešenia podnetov a stažností s narúšaním verejného poriadku, čistoty, hygieny, pri susedských sporoch, k nepovolenému pohybu psov po našej obci a pod. 
 
- pravidelné štvrťročné zasadnutia komisie s cieľom informovania o aktuálne situácií a problémoch týkajúcich sa činnosti komisie.
 
- pravidelné informovanie OZ o riešených problémov a navrhnutých riešeniach a opatreniach zabezpečovanie verejného poriadku na verejných priestranstvách obce
 
- riešenie a kontrola nepovolených skládok odpadu v obci. 
 
- zabezpečenie návrhu na podanie žiadosti pre zvislé značenie prechodov pre chodcov v obci
 
- prehodnotenie bezpečnosti cestnej premávky v obci - prechody pre chodcov, dopravné značenie a iné.

 

pridané 6.2.2015