Téma: Komunálne voľby 2014

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška (Smer-SD) dnes vyhlásil voľby do orgánov samosprávy na 15. novembra 2014.

"Vyhlasujem voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev a voľby starostov (primátorov) obcí, určujem deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014," informoval predseda parlamentu.

Voľby do obecných, respektíve mestských zastupiteľstiev a voľby starostov a primátorov sa konajú v posledných štrnástich dňoch ich volebného obdobia. To sa skončí 27. novembra 2014. Vyhlasuje ich predseda Národnej rady SR najneskôr 90 dní pred ich konaním.

Politické strany môžu následne predkladať kandidačné listiny, avšak najneskôr do termínu 55 dní pred voľbami. Kandidovať môžu aj nezávislí kandidáti za podmienky, že predložia petíciu s predpísaným minimálnym počtom podpisov voličov. Počet podpisov je stanovený podľa počtu obyvateľov obce.

Za poslanca alebo starostu a primátora budú zvolení tí z kandidátov, ktorí získajú najväčší počet hlasov.

 

KTO MÔŽE ÍSŤ VOLIŤ?

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú v obci, meste alebo v mestskej časti Bratislavy alebo Košíc trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov. Voliť môžu aj cudzinci. Musia však mať trvalý pobyt na Slovensku a v čase konania hlasovania musia byť v mieste trvalého bydliska. Rovnako ako každý iný občan SR, ktorý chce vo voľbách odovzdať svoj hlas. Voličský preukaz, ktorý by oprávňoval hlasovať inde ako v mieste ich trvalého bydliska, sa vybaviť nedá.

Pred štyrmi rokmi sa konali voľby obecných, mestských poslancov, ako aj starostov a primátorov v takmer troch tisíckach obcí a miest 27. novembra. K volebným urnám vtedy pristúpilo 49,69 percenta ľudí z celkového počtu 4.409.194 oprávnených voličov na Slovensku.

 

AKO SA VOLILO V ROZHANOVCIACH V ROKU 2010:

Zápisnice:

zapisnica overovatelia.jpg

zvolení poslanci poslanci.jpg

náhradníci poslanci - neprešli.jpg

zvolený starosta - počet hlasov.jpg

 

 

 

pridal ado 7.7.2014