Téma: líniové stavby na rok 2018

Téma: líniové stavby na rok 2018

Zmluva na líniové stavby na rok 2018 je už podpísaná. Súťaž vyhrala firma Eurovia. Zmluvu nájdete tu.

 

Súčasťou prác bude:

Zhotovenie a osadenie lávky pre peších na križovatke SNP, Robotníkca a vybudovanie chodníka a priepustu pri križovatke

Vybudovanie chodníka na Ul. Družstevnej

Vybudovanie chodníka, priepustu a oplotenia na ul. Poľnej

Vybudovanie asfaltovej parkovacej plochy pri bytovom dome Ul. školská 2

Úprava krytu účelovej komunikácie a položenie asfaltového koberca na Ul. SNP pri bytovke

Úprava krytu miestnej cestnej komunikácie na Ul. krátkej pod cintorínom

Asfaltový koberec na miestnej cestnej komunikácii Ul. 19. januára

 

Termín dokončenia je 6 týždňov od začatia prác resp. odovzdania stavenicka, stavenisko bude odovzdané v priebehu pár dní.

 

pridané 8.6.2018