Téma: Mikuláš na základnej škole

Mikuláš navštívil našu školu v piatok 4.12.2015. Obišiel všetky triedy počas 1. až 4 vyučovacej hodiny. Spolu s čertom a anjelom rozdal bohaté balíčky všetkým žiakom. Hlavne žiaci 1. stupňa mali z návštevy Mikuláša veľkú radosť. Mali pripravené rôzne básničky, pesničky a scénky, s ktorými sa Mikulášovi predstavili. Po rozdaní všetkých balíčkov sa Mikuláš s čertom a anjelom odobral potešiť deti z tunajšej materskej školy.  ZŠ

pridané 7.12.2015