Téma: možnosť rezervácie ihriska pri ZŠ

Riaditeľstvo ZŠ oznamuje všetkým žiakom, užívateľom multifunkčného ihriska, že v mesiacoch september a október bude ihrisko otvorené v pracovných dňoch do 18,00 a počas víkendov a sviatkov od 9,00 do 18,00 hod. V prípade záujmu o rezerváciu ihriska bude k dispozícií výlučne pre objednávateľa. Ihrisko si môžete prenajať u správcu na tel. čísle 0904319555.
Cenník :
1 hodina - 10 € / 1,5 hodiny - 15 € (bez využitia šatní)
1 hodina - 15 € / 1,5 hodiny - 20 € (s využitím šatní)
 
Mgr. Ľuboš Takács
 
PS : Ak je nie je ihrisko rezervované je riadne prístupné občanom bezplatne v čase kedy je areál otvorený, t.j. keď je prevádzkovaná aj telocvičňa. Pri poškodzovaní a vandalizme sa tento zámer prehodnotí!
 
 
pridané 28.9.2017
 
 
riaditeľ školyiaditeľstvo ZŠ oznamuje všetkým žiakom, užívateľom multifunkčného ihriska, že v mesiacoch september a október bude ihrisko otvorené v pracovných dňoch do 18,00 a počas víkendov a sviatkov od 9,00 do 18,00 hod. V prípade záujmu o rezerváciu ihriska bude k dispozícií výlučne pre objednávateľa. Ihrisko si môžete prenajať u správcu na tel. čísle 0904319555.
Cenník :
1 hodina - 10 € / 1,5 hodiny - 15 € (bez využitia šatní)
1 hodina - 15 € / 1,5 hodiny - 20 € (s využitím šatní)
 
Mgr. Ľuboš Takács
riaditeľ školy