Téma: návrh pre plán činnosti hlavného kontrolóra obce

Hlavná kontrolórka obce p. Želinská má zverejnený návrh pre plán činnosti na nasledujúceho pol roka.

 

 

pridané 8.8.2015