Téma: návrh VZN č. 2/2018 o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 08 Územného plánu obce RozhanovceVytlačiť

Téma: návrh VZN č. 2/2018 o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 08 Územného plánu obce RozhanovceVytlačiť

Návrh zmien a doplnkov ÚP je k dispozícii na tomto odkaze.

 

Tak isto dávam do pozornosti prvý územný plán obce z roku 2005

Územný plán obce ktorý záhrňa všetky zmenu po zmenu č. 7  z roku 2016

+ návrh územného pláno p prípadnej zmene č. 8 v roku 2018/2019 Časť 1, Časť 2

 

Z uvedených zmien najmä rezonuje západný obchat obce, ktorý bol schválený v roku 2005 nebol spracovateľ vypustiť, len zmeniť trasovanie tak aby minul futbalovú šatňu a jeden rodinný dom tak aby nebolo nutné ich búrať. Celý tento obchvat z roku 2005 je podľa viacerých subjektívnych názorov nezmysel a preto budem navrhovať spracovanie nového ÚP so s obstarávateľom/spracovateľom, ktorý je schopný navrhnúť riešenie bez západného obchvatu obce, ktorý je ekonomický, technicky aj právne nezmyselne umiestnený.

 

Pôvodný ÚP s obchvatom, ktorý začína až v obci za STS v lokalite Hyľov potok, na pôvodnú trasu ukazujú červené šípky. Žltá šípka ukazuje na neskôr odstránenú slučku na pôvodnom trasovaní diaľnice. Odstránenim slučky sa posunul stavebná uzávera v smere Juhozápadne od obce.

 

Červenou šípko značená nová trasa, ktorú bol spracovateľ ochotný navrhnúť ináč, resp. žlté šípky ukazujú na pôvodnú trasu obchvatu.

Návrh celého ÚP 08

 

Rozumnejší návrh pre nový ÚP obce by bol absolútne odstrániť západný obchvat obce alebo ho "nalepiť" na obslužnú trasu komunikácie vedľa diaľnice. V dnešenej situácii, kedy mnohé mestá na Slovensku, nemajú obchvaty je akékoľvek riešenie akého koľvek obchvatu len ilúziou. Len výkup pozemkov by stál realizátora milióny eur...kde je samotná výstavba?

 

pridané 12.11.2018