Téma: návrhy na zlepšenie bezpečnosti v obci

    Ešte v priebehu Januára som odporučil starostovi kontaktovať príslušné orgány so žiadosťou osadiť značky na prechody pre chodcov vo všetkých chýbajúcich lokalitách. Násladne po avízovanej správe z KSK by mala firma domaľovať chýbajúce prechody pre chodcov na hlavnej ceste. Naposledy argumentovali, že prechody domaľovali len tam kde bola značka a preto netreba zaspať a žiadosti urgovať čím skôr - v kompetencii starostu.

Stav tejto žiadosti preverím na budúcej schôdzi vo štvrtok 19.3.2015 v rámci diskusie. Navrhovali sme aj vyčleniť peniaze na osvetlenie prechodov, ale žial sa v návrhu rozpočtu nenachádzajú na tento účel žiadne financie, čo budem namietať.

    Okrem toho som odporúčil na poslednej schôdzi umiestniť na plochy pred obchodom na hlavnej ulici na križovatke s rybárskou kvetináčové zábrany aby nebolo možne v tomto mieste parkovať. Starosta sľúbil kontaktovať KSK so žiadosťou o povolenie vzhľadom na to, že pozemok patrí KSK. V prípade, že tu niekto parkuje, ako na obrázku dole tak je dosť nebezpečné z Rýbárskej ulice výjsť. Už sa tu dokonca stala aj nehoda...

 

zdroj google maps

 

Ďalej veľmi nebezpečný výjazd je z ulice Severná a Lesná, kde nie je dostatočne vidieť či sa hlavne v smere od Čižatíc nerúti nejaké auto.

Moju žiadosť starosta potvrdil a osloví dotknuté orgány so žiadosťou umiestniť sem zrkadlá.

 

Na mapke Robotnícka s križovatkami Severná Lesná

zdroj google maps

 

Okrem toho som si všimol opadnutý kábel telekomunikácií, ktorý treba opraviť, tiež som dostal potvrdenie že moja žiadosť sa bude riešiť..

zdroj vlastná fotka

 

Okrem toho som požiadal nahradiť betónové záterasy smer cyklotrať a vysielače smerom od družstva železnou závorou, (jedna je k dispozícii pôvodne z Krátke ulice)aby sa majitelia pozemkov mohli dostať k svojim parcelám a cykloklub mohol vykonať údržbu trate za pomoci mechanizmov. Kľúče by mali dostať všetci vlastníci pozmekov a nájomcovia.

Viac tu - https://www.nase-rozhanovce.com/products/prevhadzka-na-senak-uz-len-bez-auta/

Stav žiadostí budem monitorovať, pravdepodobne vytvorím osobitnú časť na stránke, kde sa jednotlivým žiadostiam budeme venovať podrobnejšie.

 

pripravil Matúš Adamčík, poslanec OZ Rozhanovce 14.3.2015