Téma: návšteva z parlamentu

Našu obec minulý týždeň navštívíl poslanec NR SR Ondrej Dostál v sprievode predsedu združenia ZOMOS Vladimíra Špánika.

Diskutovali sme na tému problémov a ťažkostí v našej samospráve, ako aj o pozitívnych zmenách, ktoré sa postupne snažíme presadiť.

 

Združenie ZOMOS ( združenie občanov miest a obcí Slovenska ) je alternatívou k združeniu ZMOS a združuje aktivitstov v samosprávach. Ponuká právnu pomoc a poradenstvo medzi členmi združenia, alebo všetkým ktorý ju potrebujú. Podporiť toto združenie môžete na stránkach fundraisingovej organizácie dobrákrajina.sk na tomto odkaze - https://www.dobrakrajina.sk/sk/projekt/vzdelavanie-k-obcianskym-pravam

 

 

pridané 31.8.2016