Téma: niečo z brigády na chodníku

Téma: niečo z brigády na chodníku

V sobotu 12.12.2015 sa poslednou brigádou tohto roku ukončili práce na chodníku vedúcom popri školskom ihrisku, ktorý prepojil Školskú ulicu s existujúcim chodníkom vedúcim od autobusovej zastávky pri ZŠ. Keďže sme tohto roku ukončili práce na tomto miniprojekte, dovolím si napísať také malé zhrnutie. Celkovo sa uskutočnili 4 brigády v termínoch 5.9., 1.10., 5.11. a 12.12., počas ktorých  sa vyčistil a upravil priestor, uložili obrubníky, vybetónoval oporný múrik a urobil a zhutnil štrkový zásyp. Celkovo sa uložilo cca 100 obrubníkov, vymurovalo okolo 50 tvárnic, spotrebovalo približne 50 mechov cementu a cca 80 ton štrkodrvy. Spolu sa spravilo cca 220 m2 chodníka (dĺžka 110m, šírka 2,2 m), celkové náklady sa pohybujú vo výške do 1000 €.

Počas týchto brigád sme chodník dali do užívania schopného stavu. Nedá sa povedať, že by bol úplne hotový, ale je plne funkčný a môže sa bez problémov využívať. Budúci rok sa dorobí osvetlenie chodníka, obsyp s hlinou a ráta sa aj s uložením finálnej vrstvy (asfalt alebo zámková dlažba) a úplným dopojením na existujúci chodník na Školskej ulici. Finálna vrstva by sa tak urobila rovnaká po celej dĺžke chodníka až ku zastávke. Súčasná vrstva je zo štrku a ešte nie je stiahnutá do úplnej roviny. Aj keď bol tento štrk zhutnený, potrebuje ešte nejaký čas, aby viac stvrdol a bol pevnejší. Budúci rok sa tiež vykonajú drobné opravy obrubníkov, ktoré boli nechtiac poškodené pohybom strojov pri zemných prácach.

Brigád sa zúčastnili zamestnanci obce, poslanci, členovia DHZ a občania Rozhanoviec. Za účasť a pracovitosť si zaslúžia poďakovanie a pochvalu všetci zúčastnení, Jožko Dancák, Maťo Šulík, Marek Haluška, Štefan Švihura, František Lechman, Marek Rabada, Matúš Dugas, Igor Laslofi, Miroslav Šulík, Milan Kič, Roman Šplíchal, Adam Veselovský, Lukáš Eged, Peťo Nohaj s partiou, a občan zo Školskej ulice J. Osobitné poďakovanie patrí Mariánovi Nosáľovi, Petrovi Kolárovi a Ľubovi Adamčíkovi, ktorí ochotne poskytli svoje mechanizmy (manitou, UNC, báger, Iveco, minibáger) na vykonanie náročných prác, bez ktorých by sa brigády len sťažka uskutočnili a chodník by nebolo možné urobiť. Dúfam, že sme na nikoho nezabudli.

Na záver poviem môj názor, pustili sme sa svojpomocne do menšieho projektu, aby sa urobilo niečo pre obec, ušetrili nejaké peniaze a tiež podporili medziľudské vzťahy. Pravdou je, že sa práce robili v pomerne dlhom časovom horizonte a doteraz urobený chodník možno zatiaľ nie je očarujúci, ale pozitívne je, že sa predsa len niečo spravilo, na brigádach bolo veselo a v pomere k minutým peniazom je výsledok veľmi dobrý. Verím, že v budúcom roku sa opäť stretneme pri podobných akciách.

Do jari sa už pravdepodobne nebude robiť nič, ostáva uložiť kábel na osvetlenie a dohodnúť sa s obyvateľmi bytovky na napojení chodníka na existujúci, ale už prepadnutý a zanedbaný chodník na školskej. 

Mišo H.

 

pred

 

Teraz

Pridané 13.12.2015