Téma: Nové sklady v Rozhanovciach

Téma: Nové sklady v Rozhanovciach

Ako som už skôr informoval v tomto článku, v areáli resp. na územi kde sídli družstvo vyrástli nové skladové priestory a administratívna budova.

Investorom je firma Zeelandia s.r.o. Košice, ktorá sa zaoberá dovozom a distribúciu cukrárenských a pekárenských produktov.
Ide o administratívne a skladové priestory a v tejto hale sa neplánuje žiadna výroba. 
Predpokladá sa s vytvorením desiatich pracovných miest, preto odporúčam nezamestnaným kontaktovať spoločnosť Zeelandia a informovať sa o možnosti zamestnať sa.
 
Zeelandia s.r.o. Košice
Gemerská 3
040 01 Košice
Tel.: +421 55 642 79 36
Fax.: +421 55 644 15 69
E-mail: zeelandia@zeelandia.sk