Téma: nové vysúťažené stavebné práce a tovary

Téma: nové vysúťažené stavebné práce a tovary

Nedávno vysúťažené stavebné práce sa objavili vo forme zmluvy na internetovej stránke obce.

Bude sa dokončovať plot okoklo základnej školy čím sa oddelí školský park od (snáď sa dožijeme) budúceho obecného parku pri križovatke.

Práce už začali a vysúťažila ich domáca firma, zmluvu nájdete tu

 

Práce na asfaltovaní MČT, tu tak isto prebehla súťaž, ktorej podmienky boli zverejnené aj na internete, vyhrala to firma z Michaloviec.

Práce už začali výspravkami kanalizačných poklopov. Práce majú od dnes trvať 3 dni. Zmluva taktiež tu

 

Obec tak isto podpísala zmluvu na prenájom pozemku pod budúcim zberným dvorom a zakúpila kvalitný šitepkovať na drvenie konárov do priemeru 10 cm, ktorý budete môcť v priestore zberného dvora použiť. Prevádzkový poriadok zberného dvora bude prerokovaný na zajtrajšom obecnom zastupiteľstve.

Obec ho vysúťažila cez EKS.

 

V materskej škôlke majú nový konvektomat a kotol - obe obec vysúťažila v elektornickej aukcii cez EKS.

Zmluvy taktiež tu

 

Ďalšie obstarania sa pripravujú

 

pridané 28.10.2015