Téma: nový zber triedeného odpadu.

Nový systém separovaného zberu do vriec obec zaviedla pre zmenu legislatívy. Tento spôsob zberu je využívaný v mnohých, i okolitých obciach a pochvaľujú si ho. Treba si na tento systém navyknúť. Výhodou je, že okrem jedného vreca na komoditu, ktoré Vám Kosit doručil môžete vyložiť v deň zberu aj viacero vriec ktoré Vám zoberú. Jedno nepoškodené v príslušnej farbe vrátia späť. V prípade že sa vrece pri zbere poškodí, pracovníci vam nechajú nové vrece.

 

Zberové kontajnery ostanú už len pri bytovkách. Veľkokapacitné kontajnery sa budú aj naďalej rozmiestňovať dva krát ročne a k dispozícii je aj zberný dvor. Väčší odpad naň môžete vyviezť pomocou obecného nákladného auta za cenu 7 eur. Dostupné je podľa vyťaženia robotníkov.

 

PLASTY + KOV + VKM
Patrí sem: 
zošliapnuté plastové fľaše od nápojov, rastlinných olejov, obalov od aviváži, šampónov, čistiacich prostriedkov, obalové fólie, kovové obaly od potravín, plechovky, tetrapacky.
Nepatrí sem:  znečistené plasty, obaly od sladkostí, celofán, sáčky, podlahové krytiny, guma, molitan, hygienické potreby, autoplasty, polystyrén, fľaše od olejov a farieb

SKLO
Patrí sem:  fľaše od nápojov, poháre, sklenené nádoby, obaly z potravín, zaváranín, tabuľové sklo.
Nepatrí sem:  uzávery z fliaš, porcelán, keramika, zrkadla, autosklo, žiarivky, žiarovky, plexisklo, teplomery, TV obrazovky.

PAPIER A LEPENKA
Patrí sem:
noviny, časopisy, letáky, kancelársky papier, knihy bez tvrdých obalov, katalógy, kartón, lepenka.
Nepatrí sem: znečistený papier, hygienické potreby, obaly od sladkých a slaných potravín a VKM (viacvrstvové kombinované obaly)

 

 

Nový zvozóvý kalendár nájdete tu

 

pridané 23,4,2018