Téma: obec zakúpila nové vozidlo

Obec vysúťažila nové vozidlo Renault Master, ktoré nahradí dosluhujúci multicar. Celková cena 21890,01 €.

Zákazka bola obstaraná prostredníctvom elektronického trhoviska EKS.

 

zmluvu nájdate na tomto odkaze zmluva s TEMPUS

 

pridané 11.10.2015