Téma: obedy pre dôchodcov - doplnené 30.7.2015

Doplnené 30.7.2015

Žiadosti boli prebraté 29.7.2015 a z 13 žiadateľov majú nárok iba dvaja.

Z uvedeného dôvodu je v príprave dodatok na úpravu podmienok pre získanie dotácie aby ju mohlo poberať viac ľudí.

 

Pôvodný článok

Chcel by som pridať článok aj k téme obedov pre dôchodcov. V minulosti bolo možne požiadať o príspevok na obed pre dôchodcov či sociálne slabších či inak odkázaných obyvateľov. A je tomu tak aj v súčasnosti a to na základe platného VZN č. z roku 2015, ktoré prijalo zastupiteľstvo z dôvodu nezákonného vyplácania dávok v minulosti. Toto sa udialo na odporúčanie vtedajšej kontrolórky a žiaden z poslancov nevyslovil, alebo nepodal žiadosť zrušiť túto službu pre dôchodcov. Obec prispievala 0,50 € všetkým dôchodcom čo ročne vyšlo na cca 3500 eur. Mesačné obraty v priemere v sumách okolo 1000 € , fakturovala spoločnosť obci a tá následne šekom vyberela poplatky od občanov poberajúcich obedy ponížené o dotáciu za jeden obed. Stačí si prejst zverejnené faktúry za predchádzajúce roky.

 

Prijaté VZN nájdete na tomto odkaze č.1/2015

 

Prevádzkovateľ služby - právny subjekt, tieto obedy rozvážal asi 40-tim obyvateľom a obci tieto obedy firma faktúrovala. Zmluvu k tejto službe som chcel vidieť, ale doteraz mi nebola poskytnutá.

Obec všetkým dôchodcom preposlala listy, kde ich upovedomila o novom postupe so žiadosťou o dokladovanie výšky dôchodku a zatiaĺ nemáme ako poslanci vedomosť o ďalšom postupe. Pravdepodobne sa čakalo aj na nedávnu valorizáciu dôchodkov k 1.7.2015, ale od vtedy už ubehol mesiac.

 

Z toho dôvodu sa pokúsime zorganizovať stretnutie resp inak upovedomiť dôchodcov o ďalšom postupe, tak aby sa buď prispôsobili podmienky, alebo vysvetlila situáaciu k poberaniu príspevku.

 

V súčasnosti je prijaté VZN a v tretej časti sú upravené podmienky pre opakovanú dávku sociálnej pomoci. Po splnení podmienok si môžete podať žiadosť na obecnú úrad a zriadená komisia žiadosť posúdi.

 

Doteraz nebol nikto z poslancov či členov tejto komisie prizvaný pre riešenie žiadostí a na moju otázku elektronickou cestou 21.7.2015, či už nejaké žiadosti na obec prišli som stále nedostal odpoveď. Možno už tento piatok na osobnom stretnutí so starostom sa dozviem viac.

 

Takže osoba, rozširujúca informáciu, že poslanci zrušili dôchodcom obedy jednoducho šíri nepravdy a zavádza samotných dôchodcov či sociálne odkázaných občanov. Poslanci prijatím VZN len upravili zákonné podmienky pre poskytovanie opakovanej dávky sociálnej pomoci o ktoré môže požiadať každý, kto spĺňa podmienky. Na základe diskusie pri prijatí návrhu sme sa zhodli, že v prípade nutnosti sa výška príspevku či podmienky môžu upraviť na základe počiatočnej prevádzky pod novými pravidlami v súlade s platnou legislatívou.

 

Touto informáciou nevystupujem proti spoločnosti prevdázdkujucou obedy, práve naopak - som rád, že takúto službu v obci prevádzkuje. Legislatívne podmienky, ale musí spĺňať obec a to platnými zmluvami, nariadeniami a dodržiavaním zákonov o obstarávaní a iných noriem týkajúcich sa rôznych dávok.

 

V opačnom prípade hrozia sankcie.

 

pridané 28.7.2015