Téma: odpočty vodomerov

Téma: odpočty vodomerov
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice, oznamuje občanom že od 31.10.2016 bude vykonávať odpočty vodomerov.
Žiadame občanov , aby sprístupnili vodomerné šachty pre zamestnanca VVS a.s. Košice.
 
pridané 31.10.2016
Upozornenie pre klientov VVS a.s., vo vlastnom záujme si skontrolujte svoje vodovodné prípojky , vodomerné šachty a vodomery .vodárenská spoločnosť a.s. Košice, oznamuje občanom že od 31.10.2016 bude vykonávať odpočty vodomerov.
Žiadame občanov , aby sprístupnili vodomerné šachty pre zamestnanca VVS a.s. Košice.
 
Upozornenie pre klientov VVS a.s., vo vlastnom záujme si skontrolujte svoje vodovodné prípojky , vodomerné šachty a vodomery .