Téma: Odpovede na otázky z Obecného úradu

Téma: Odpovede na otázky z Obecného úradu

Pred dvoma týťdňami som zaslal žiadosť podľa infozákona, aby sa vyjadrili k otázkam. 

 

Konkrétne išlo o tieto:

 

1.  V akom stave je jednanie o oprave vozovky na Lesnej ulici
 
2.  Či a kedy uvažuje obec s opravou a výmenou vozovky na ulici Krátka
 
3.  Kedy obec zabezpečí nápravu prípadne zásyp diery, ktorá je v parčíku pri ZŠ (diera má asi 1,5 metra a je len prikrytá konármi už viac ako mesiac) 
Pravdepodobne vznikla zosuvom alebo výkopom ako šachta na čistenie kanála po prívalových dažďoch
 
4.  Na koho sa majú občania obracať v prípade upchatých priepustov a rigolov na Hlavnej ulici (SNP, 1.mája) (obec, KSK?)
 
 
Odpovede:
 
Na základe Vášho vyžiadania o konkrétne informácie odpovedáme:
 
1/ ulica Lesná – opravy sa začnú v 36. týždni/2014 (to by mal byť tento týždeň pozn. redakcie)
 
 
2/ ulica Krátka – opravy sú naplánované na jar/2015
 
3/ zásyp diery pri ZŠ – zosuv pôdy bol daný do patričného stavu v 34. a 35. týždni (preverím)
 
4/ upchaté priepusty a rigoly na ul. SNP a 1. mája patria do správy SC KSK, ul. Ostrovského 1, 
 Košice
 
 
Za obec doplním, že v prípade štvrtej otázky je najlepšie sa obrátiť na Ing. Alezárovu z KSK (sám mám s ňou výborné skúsenosti), ktorá Vás nasmeruje za zodpovednou osobou.
 
Skúsim zistiť aké sú možnosti, prípadne dopíšem informáciu na stránku.
 
Kontakt
 

Ing. Dana Alezárová

referent pozemných komunikácií- projekty

Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

tel: +421 055 7268252

dana.alezarova@vucke.sk

 

Fotky z opravy Lesnej, kde práce už začali:

 

 

 

pridal ado 3.9.2014