Téma: oficiálne otvorenie multifunkčného ihriska a turnaj o pohár riaditeľa školy

Základná škola Rozhanovce, SNP 121, 044 42 Rozhanovce


P R O P O Z Í C I E

12. ročníka futbalového turnaja o Pohár riaditeľa ZŠ v Rozhanovciach a slávnostné otvorenie nového multifunkčného ihriska

Organizátor:        

Účastníci:            Družstvá z obcí v školskom obvode ZŠ Rozhanovce

Termín:                9.9.2017 ( sobota )
   
Miesto:                Multifunkčné ihrisko - areál školy (umelá tráva)

Prezentácia:        od 8,30 – 9,00 hodiny

Začiatok turnaja:        9,00 hod.

Pravidlá:            Podľa platných pravidiel malého futbalu.
Systém:            Každý s každým (prípadne v skupinách, podľa počtu    prihlásených družstiev )
                        Hrací čas – 2 x 10 min. až 2 x 15 min. ( podľa počtu prihlásených družstiev )

Družstvo tvorí maximálne 10 hráčov: ( hrá sa 4+1)
A)    rodičov žiakov našej školy ( bez ohľadu na vek )
B)    priateľov našej školy ( 30 rokov a viac )

Štartovné:            25,- € za každé družstvo

Občerstvenie:        zabezpečené organizátorom (pivo, kofola, guláš, káva)

Ceny :                             Poháre, diplomy,  

Svoj záujem s orientačným počtom účastníkov nám oznámte najneskôr do 6.9.2017 na tel. čísle: 0911 942 250

 
 

V Rozhanovciach dňa 28.8.2017                            Mgr. Ľuboš Takács
                                                    riaditeľ školy