Téma: parlamentné voľby - budeme mať dva okrsky


V súlade s § 49 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme:

– počet okrskov 2
– elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Rozhanovce

ceslakova@rozhanovce.com
telef. kontakt: 055/6950 102
0911 540 598
 

pridané 11.12.2015