Blog: peneži do luftu

Blog: peneži do luftu

V rámci finančnej komisie by sme mali kontrolovať aj hospodárenie obce. Pozrel som sa na sumár faktúr za konzultácie a služby verejného obstarávania a zosumarizoval som ich do tabuľky v úvode článku. Treba na ňu kliknúť pre zväčšenie.

 

Čo je verejné obstarávanie?

Na začiatok zhrniem v skratke niečo o verejnom obstarávani. Podľa platnej legislatívy spomeniem najjednoduchšie rozdelenie obstarávania na podlimitné a nadlimitné. Sú na to rôzne limity podľa druhu obstarania atď.

Nadlimitné obstarávania by mala realizovať odborne spôsobilá osoba pretože zákon je naozaj rozsiahly a pokuty vysoké.

Obec Rozhanovce v roku 2015 neobstarávala žiadnu nadlimitnú zákazku. Myslím, že s výnimkou slávnych eurofondov na riešenie revitalizácie centrálnej zóny sa tu nerealizovalo nič. Prístavba výdajne stravy bola realizovaná v réžii základnej školy.

 

Od kedy to potrebujeme?

Zmena u nás nastala príchodom elektronického trhoviska. Už na úvodnomm zasadnutí OZ som sa pýtal kto bude mať túto agendu na starosti, nevedeli mi to povedať. Až na napokon niekedy v apríli 2015 objavila na internetovej stránke obce zmluva na služby verejného obstarávania.

 

V skratke nejakým spôsobom starosta resp. obec vysúťažila takúto službu a od toho času sa o rôzne záležitosti vyplývajúce s tejto zmluvy stará zazmluvnený subjekt MKBstav Oľga Mikulíková - podľa mojich informácií veľmi skúsená a odborná slpoločnosť. Formát ani obsah zmluvy s poslancami či finančnou komisiou nekonzultoval. Za službu platíme 24,30 bez DPH za hodinu.

Zmluva je na tomto odkaze

 

Načo nám táto služba je?

Na nadlimitné zákazky typu oprava a odvodnenie chodníkov, kedy sa dostávame nad zákonný limit 30 000 eur bez dph za stavebnú činnosť. Na nadlimitkách je nutné postupovať v zmysle zákona o verejnom obstarávani prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.

Do tohoto limitu pri stavebnej zákazke, stačí prieskum trhu na základe kritérii, ktoré určí obec resp odporučí príslušná odborná komisia. Ak je služba bežne dostupná tak sa postupuje cez portál elektronického trhoviska EKS.

 

Ako sme to robili doteraz?

Do marca 2015 si obec podlimitné zákazky realizovala sama. To znamená starostom poverená osoba vypracovala podmienky súťaže a následne sa súťažili tri cenové ponuky prípadne viac... Ak by ste hľadali nejaké oznámenie na obecnej stránke, že sa niečo súťaží tak by ste hľadali márne. To ale už nebudem rozoberať. Každopádne stálo nás to 0 eur.

 

Koľko nás to stojí teraz?

V prehľade, ktorý som si urobil som spojil do tabuľky náklady na verejné obstarávanie. Máme tu aj zoznam realizovaných obstaraní a podobne. V obci sa nič poriadne nerealizovalo no za služby verejného obstarávania resp. konzultácie sme zaplatili vyše 7500 eur. Takéto náklady nemá žiadna obec v našom okolí a už vôbec nie za podlimitné zákazky. Ako príklad uvediem ZŠ Rozhanovce, kde podľa obchodného vestníka, všetky súťaže vypracovala zamestnakyňa základnej školy. Prípadne si nájdete na stránke obce Budimír ako si podobné súťaže realizovali oni - zistíte, že sami.

 

Silná zima

Je pravdou, že v závere roka obec realizovala výmenu okien na úrade, retardéry, plot pri ZŠ a podbone. (Všetky zakázky podľa odpisu z portálu UVO.GOV.SK som napísal do tabuľky). Veľmi dôležitá zákazka na výmenu okien v materskej škole nebola do dnešného dňa doriešená. Pôvodne mala byť vysúťažená v decembri, následne v januári, teraz máme marec a stále sa v tejto veci nevieme dostať do finálnej podoby. Nebyť predsedu stavebnej komisie Miša Husnaja, ktorý všetky podklady doslova na tácke odovzdal pred 4 mesiacmi na obencom úrade, možno by sme sa nedostali nikam. Dnes 12.3. po 4 sľúbených termínoch zákazka stále nie je vyhlásená, resp. zverejnená.

 

Žiadne faktúry za posledný kvartál obec nezverejňovala čím opäť porušila príslušnú legislatívu. Na túto skutočnosť finančna komisia neustále upozorňuje a žiada vyjadrenie starostu, ktoré od februára neprišlo. Napokon po príchode novej účtovníčky sa doúčtovali výkazy a pribudli naozaj horibilne faktúry za službz VO.

 

Zvláštne obstarania

V tomto čase podpísal starosta výkazy za konzultácie v mesiaci október na celkovú sumu vyše 2600 eur. Starosta dokonca objednal konzulácie ďalšej firmy ktorá realizovala dve súťaže. Jedna z nich bola poslancami zrušená pretože sa opäť s nikým nič nekonzultovalo a vzišlo podozrenie z predraženia a nehospodárnej súťaže kedy sa oslovili len tri firmy a zákazka neboal zverjnená. Následne nám na rokovaní OZ starosta oznámil ponuku firmy, ktorá sa do súťaže zapojila s tým, že s celkovej sumy vyše 27 tisíc eur za vybudovanie jarku na Dúhovej ulici, ktorú ponúkala a ktorá bola údajne najlepšia v súťaži nám ponúka zľavu cca 5000 eur. To je skoro 20 percentná úspora len po tom čo sa stavebná komisie uzniesla, že zákazku treba zrušiť. Je to dostatočný argument na to, že to nebola najlepšia možná cena?!

Každopádne Vyše 590 eur išlo firme úplne zbytočne, na druhú stranu sme obci ušetrili peniaze z budúcej zákazky vzhľadom na to, že odvodnenie ulíc napojenej na Dúhovu plánujeme realizovať ako nadlimitnú zákazku a neplátať ju po častiach. Kedy sa to realizuje závisí od starostu...

 

Čo ďalej

Na nedávnej schôdzi OZ som starostovi odporučil personálne previesť všetkú agendu na zodpovedného pracovníka a neplatiť obrovské faktúry za veci, ktoré si obec vie zabezpečiť aj sama. Dokazovali to zákazky z minulosti... Nepochybujem o odbornosti zazmluvnených firiem, sú to odborníci na verejné obstarávanie.

 

Možno by to chcelo viacej chcenia pri zadávaní parametrov súžaťe. Ako úríklad uvediem nedávne diskutabilné prečistenie potoka. Tam sme zaplatili 4500 eur s DPH. Ja som len samotné výkopové práce informatívne vysúťažil emialom resp. prieskumom trhu za 250 EUR. Každej firme som poslal detailný opis zákazky fotografie a v zásade sa ceny líšili asi v rozmedzí od 250 do 400 eur. Investoval som dotoho asi 45 minúť času.

 

Kto je zodpovedný

Myslím si, že zodpovednosť nad objednávaním a podpisovaním mesačných výkazov má starosta obce. Ak si zrátame uvedenú sumu za 9 mesiacov tak sme mohli mať zamestnanú jednu pracovnú silu, plus zaplatené školenia na EKS prípadne základy verejného obstarávania, ktoré na podlimitné zákazky.

 

Na záver

A preto si myslím, že náklady vynaložené na služby za verejné obstarávanie sú jednoducho peniaze vyhodené von oknom...

Počul som aj také názory, že to všade tak, to štátne zákazky atď. Neviem či to niekomu príde normálne, ale to sú peniaze z našich daní, naše obecné , za tie peniaze sa mohli vyplatiť obedy dôchodcom na dva roky prípadne vyplatiť školné v škôlke na celý rok a podobne... Starostu som požiadal aby mi poskytol výkazy za čo presne sme platili tak vysoké sumy, do dnešného dňa ich nemám k dispozícii.

 

Verím, že predstavené argumenty otvorili kompetentnému oči a že sa nám podarí zastaviť plytvanie. Už je na čase nakopnúť obstarania tak, aby boli za čo najlepšiu sumu a ušetrili tak obce peniaze.

 

 

Pridané 12.3.2016