Téma: Platby za elektrinu a budovu čističky

Ako som už skôr informoval, po poslednom prerokovaní záverečného účtu obce sa prišlo na chybné účtovanie elektriny za budovu čističky odpadových vôd. Účty za túto budovu, ktorá nám nepatrí platila obec. Túto chybu sa už podarilo odstrániť s nasledujúcim záverom:

 

V tejto časti odpovede sa venujem Vašej žiadosti ohľadom mesačných platieb za spotrebu elektrickej energie na budove a zariadení ČOV:
platby za elektrickú energiu na objekte čistička odpadových vôd za posledné fakturovacie obdobie je 335 €/rok 2013. Po dohode s hlavným energetikom VVS a.s. Košice sa dohodlo, že zabezpečia prepis elektromeru na nového odberateľa, t.j. na VVS a.s. Košice s tým, že nami vyplatené finančné čiastky budú v obci vrátené formou neúčtovania vody a stočného pre budovy patrice pod správu obce.
 
 
S pozdravom, Viktor Gazdačko - starosta obce.
 
 
pridal ado 23.10.2014