Téma: podnikateľské stimuly obce Rozhanovce

Téma: podnikateľské stimuly obce Rozhanovce

Od marca tohto roku riešim problém nelegálneho nájmu v budove služieb (rozumej sporiteľňa). Podľa dostupných informácii a výpovedí občanov tam podnikateľ sídli už neikoľko rokov a to bez nájomnej zmluvy. To je v rozpore s platnými zásadami o hospodárení s majetkom obce Rozhanovce.

 

Na problém som upozornil starostu už viac krát a ten ešte v marci sľúbil, že sa podnikateľ vysťahuje. Žiaľ máme tu polovicu októbra a občania obce Rozhanovce naďalej dotujú elektrinu pre podnikanie. Navyše podnikateľ naďalej obmedzuje svojimi vozidlami výjazd vozidiel z parkoviska.

 

Spomenutý problém som riešil aj kontrolou v sprievode hlavnej kontrolórky, kde sme zistili, že viacero miestností slúži ako sklad potravín resp. cukroviniek a v zadnej časti je zriadená priestorná kancelária. Na ďalšom rokovaní zastupiteľstva budem žiadať o vysvetlenie a v prípade ponuky nájomnej zmluvy budem žiadať aby podnikateľ vyplatil nájom spätne za tri roky v rámci platnej legislatívy a tak isto náklady, ktoré obci vznikli za celé obdobie nájmu. Tak isto starostu obce požiadam o vysvetlenie ako je možné že ani po 3 termínoch nebol schopný zabezpečiť vypratanie priestorov, alebo predloženie nájomnej zmluvy.

 

Podľa čerpania rozpočtu, ktorý mám k dispozícii obec účtuje náklady vyše 900 eur za elektrinu a vyše 450 eur za plyn len za rok 2014. K tomu treba prirátať výkon požiarneho technika a podobne. Nemám nič proti podnikateľovi - nech podniká, ale nie na úkor obecného rozpočtu a neustáleho obmedzovania obyvateľov. Príjem pre obec v rámci legálneho nájmu je pre obec určite zaujimavý. Téma bola poskytnutá komerčným televíziam, lebo ako sa spomínalo v jednom populárnom videu "čo je veľa, to je málo".

 

pridané 14.10.2015