Téma: posledne zasadnutie OZ pred prázdninami

Téma: posledne zasadnutie OZ pred prázdninami

V časti "Schôdze OZ" pribudla nahrávka z poslednej schôdze OZ, konanej pred prázdninami - ďalšia riadna schôdza sa uskutoční v septembri.

Zúčastnili sa všetci poslanci, HK, účtovníčka, starosta a dvaja hostia

- starosta predstavil správu o svojej činnosti, predstavil realizované projekty ako amfiteáter, výmena okien škôlka a veci už spomínané v článkoch na stránke

- tak isto pomenoval blížiace sa stavebné práce na chodníky, ktoré sa majú začať už zajtra a pripravované verejné súťaže, ktoré už tak isto boli oznámené na tejto stránke

- bola predstavená štúdia na opravu parku a chodníka pri ZŠ, včera ju ešte odkonzultovala stavebná komisia a prebehne finálna úprava s projektantom k dokončeniu štúdie a jej pripomienkovanie verejnosťou.

- bol predstavený projekt na opravu strechy na MŠ, súťaž bude čoskoro vyhlásená

- bola predstavená správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a schválený program kontrol na ďalší pol rok kde sme presadili kontrolu sťažností a žiadostí obyvateľov ako aj evidenciu a kontrolu odpovedí

- bol schválený záverečný účet obce za rok 2015 - je dostupný aj na internetovej tejto stránke

- zároveň bolo poslancami podané odporúčanie vypracovať internú smernicu s pracovným postupo za povinnosťami pri riešení sťažností obyvateľov

- starosta informoval, že zaslal písomné výzvy všetkým majiteľom nepokosených parciel s výstrahou pred uložením pokuty

- z ostatných vecí nič podstatné, možno ešte spomeniem, že došlo k predbežnej dohode s riaditeľom ZŠ k skúšobnému otvoreniu a stráženiu areálu ZŠ pre letné mesiace tak aby sa tam rodičia s deťmi mohli chodiť bicyklovať či hrať futbal, o stráženie sa postará miestny športový klub, detaily ešte doladíme 7.7.2016

 

Pridané 30.6.2016