Téma: Poznámky zo dnešného zasadnutia obecného zastupiteľstva

Téma: Poznámky zo dnešného zasadnutia obecného zastupiteľstva

Dnes sa konalo mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva:

 

Prítomní boli:

- Starosta obce, Kontrolórka obce a poslanci:

Andrico, Halčíšák, Maščák, Nosáľ, Rabada, Sekerák

ostatní sa ospravedlnili.

 

Prítomní občania - 4 

 

Poslanci schváli plný úväzok starostu na obdobie 2014-2018

Počet poslancov na obdobie 2014-2018 v počte 9

Príspevok pre združenie akčnej skupiny MAS OPAL 358,56 eur

 

Ďalej niektorí poslanci boli prekvapení z postupom prác a nutnosťou financovať výstavbu výdajne stravy pri ZŠ, ku ktorému sa zaviazali na minulej schôdzi.

Viď schválený bod z poslednej zápisnice:

 

 

Nič viac sa v podstate neriešilo, prejednala sa otázka meškajúcej výstavby výdajne stravy a prebehla informácie, že peniaze za pozemky pod dialnicou by mali na obecný účet doraziť v priebehu septembra (jedná sa cca o pol milióna eur).

Zachytil som aj odpoveď na otácku, ktorú sa pýtali na sociálnej sieti a to prečo sa nedoasfaltovalo parkovacie státie pre autá pri pošte v celej dĺžke - odpoveď bola, že sa s tým ani neuvažovalo a na tento účel sa použil len zvyškový materiál.

O zvyšných otázkach sa budem informovať písomne jedná sa o pravu ciest Lesná ulica a Krátka ulica atď. o čom budem informovať na stránke.

 

Obec ďalej oznamuje:

Obec ROZHANOVCE
Obecný úrad Rozhanovce, ul. SNP č. 48, 044 42 Rozhanovce

OZNÁMENIE

o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 15. novembra 2014

Obec Rozhanovce podľa § 16 ods. 9 a § 21 ods. 2 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy v Obci Rozhanovce je

2333 obyvateľov.

Viktor Gazdačko
starosta 

 

pridal ado 14.8.2014