Téma: prehľad čerpania rozpočtu obce za rok 2014

Téma: prehľad čerpania rozpočtu obce za rok 2014

Finančná komisia obce pripravila prehľad čerpania programového rozpočtu za rok 2014.

V tabuľke príjmov a výdavkov si nájdete predpokladané príjmy a výdavky s porovnaným skutočným čerpaním. 

 

Tabuľky si môžete stiahnuť vo formáte PDF

 

tabuľka PR2014

tabuľka VY2014

 

K diskutovanej téme k stavu účtov a čerpanie príjmov z predaja pozemkov pre NDS tak isto došlo k posunu.

Z dialnic sme z predaja utržili cca 399 000 z toho nám zostalo ešte cca 300 000 k 31.12.2014. 

Z výrubu drevín máme viazané účolvé prostriedky cca 187 000 eur. 

 

Tu treba povedať, že tieto prostriedky sa dajú plánovať výlučne na výdaje, spojené s ochranou drevín a zelene - nedajú sa použiť na žiadne iné nákupy napr. stavebného materiálu a podobne. 

 

Tak isto už máme k dispozícii zoznam účtov obce a ich stavy - zatiaľ preverujem zákonné možnosti ich zverejniť.

K povinnému zverejňovaniu musím tak isto poznamenať, že dochádza k zlepšeniu - kedy už obec zverejňuje dátum pridania jednotlivých dokumentov ako aj čísla objednávok zmluv a detaily schválenia v prehľade faktúr. 

 

Príklad na tomto odkaze

Objednávky na tomto odkaze

 

Zápis zo stretnutia finančnej komisie ako aj stavebnej komisise, bude k dispozícii v krátkom čase.

 

pridané 12.2.2014