Téma: preliezanie plota

Téma: preliezanie plota

Prosíme aby užívatelia ihriska na cvičenie využívali túto plochu výlučne cez bránu alebo bráničku, počas týždňa je každý deň do 10 večer otvorená brána.

Takisto si môžete zakúpiť kľúč po registrácii u hospodárky školy a areál využívať aj mimo prevádzky školy a telocvične.

 

pridané 5.1.2017