Téma: prepadlina pred vjazdom do obce a prechody

Téma: prepadlina pred vjazdom do obce a prechody
Zopár informácií zo správy ciest -
 
      Čo sa týka vodorovných dopravných značení prechodov pre chodcov:
 
SC KSK vyznačila prechody pre chodcov, ktoré boli označené zvislými dopravnými značkami a také boli len dva.   
Vzhľadom na to, že poveternostné podmienky (teplota, vlhkosť) neumožnili pri označovaní VDZ  techniku, označenie prechodov  z dôvodu bezpečnosti chodcov, najmä detí sa realizovalo provizorne  mechanickým striekaním farby.  
V jarných mesiacoch budú prechody obnovené.  
 
      Ohľadom   prepadliny na ceste III/050201 nad jestvujúcim priepustom bolo z mojej strany (stavebný dozor) nahlásené na prevádzkový úsek Správy ciest KSK, ktorý by mal zistiť dôvod poškodenia vozovky a závadu odstrániť.
 
Prepadlinu pravdepodobne ešte včera provizórne doasfaltovali, viď úvodná fotka.
 
Prechody prechodcov a bezpečnosť chodcov budeme riešiť na najbližšom zasadnutí OZ, pravdepodobne 29.12.2014
 
pridal aďo 18.12.2014