Téma: priepusty v obci - ako zvládnu prívalové dažde?

Téma: priepusty v obci - ako zvládnu prívalové dažde?

Počas rekonštrukcie hlavnej cesty v obci, ktorá patrí správe KSK sa rekonštruovali aj priepusty.

Priepusty v obci na ulici 1.mája a na križovatke Robitnícka SNP boli spevnené a tak isto bolo aj vymenené zábradlie.

 

Priepust na ulici 1.mája je nutné ešte prečistiť. 

Tak isto sa zábradlím ukončil obľúbený prechod cez malý parčík. 

Mlynský potok, ktorý vedie týmto priepustom už v lete spôsobil značné škody obyvateľom priľahlých domov, pozrite si fotky.

 

Toto je mostík, ktorý sa ešte v lete prepadol, čo upchalo cestu vode a všetko sa tak vylieva na pole a oohrozuje aj priľahlý dom (vyznačené na mapke)

 

Mostík sa prepadol a upchala ho aj navozená stavebná suť

 

Úplne upchatý jarok

 

Prepadnutý mostík od vjazdu z Jarnej ulice

 

Priepust SNP - Robotnícka

 

Prepadávajúi sa chodník na Školskej - zrejme následok prívalových dažďov z leta

 

Najmä chodník na Školskej, priepust na 1. mája a mostík na pole by sme mali riešiť na prvom zasadnutí OZ a v rámci diskusie poveriť starostu okamžitým riešením situácie v záväznom termíne.

 

pridané 30.11.2014