Blog: príhovor kandidáta na poslanca, Mareka Rabadu

Milí Rozhanovčania,

Už po 3.krát kandidujem ako nezávislý kandidát za poslanca OZ v našej obci. Väčšina z Vás ma asi pozná, ale ak nie, dovolím si krátke predstavenie sa: Volám sa Marek Rabada, mám 45 rokov, som ženatý a mám 4 deti. Pracujem ako programátor ako SZČO, som rodený Rozhanovčan a bývam na Rybárskej ulici.

Vďaka Vám som bol už 2 krát zvolený za poslanca v našej obci.    Aj v tomto volebnom období som sa snažil vykonávať prácu poslanca čo najlepšie a čo najviac pomôcť zlepšiť našu obec. Ako predseda Komisie na ochranu verejného poriadku som spolu s ostatnými členmi komisie pomáhal riešiť susedské spory a udržiavať verejný poriadok, čím sme pomohli viacerým spoluobčanom.

Som presvedčený, že spoločne so všetkými poslancami a p. starostom sa nám podarilo urobiť veľký kus práce. Chcem spomenúť aspoň niektoré veci, na ktoré som hrdý, že sa aj vďaka mojej snahe podarili: Zasadzoval som sa za otvorenie 4. triedy MŠ, čím sa zvýšila kapacita našej MŠ a bolo možné prijať oveľa viac deti. Podporoval som zlúčenie ZŠ a MŠ – výhody tohto spojenia sa ukazujú už teraz a verím, že vyššiu kvalitu vo všetkých smeroch ocenia hlavne rodičia a deti. Samozrejme podporil som všetky rozvojové aktivity v našej obci ako sú nové cesty a chodníky, rekonštrukciu Kultúrneho domu a pod. Aj keď sa nie všetko podarilo tak ako sme chceli, myslím, že pri porovnaní ako vyzerala naša obec pred 4 rokmi a teraz, každý uvidí, že sa toho veľa zmenilo k lepšiemu.

Tieto úspechy ma motivujú do ďalšej práce pre našu obec, preto sa znovu uchádzam o Vašu podporu. Ak by som bol zvolený, mojou prioritou ostávajú naďalej mladé rodiny: napr. Podporujem realizáciu prístavby k budove ZŠ, kde bude jedáleň, kuchyňa a odborné učebne, zároveň sa prepojí budova ZŠ s telocvičňou. Realizácia tejto prístavby vyrieši aktuálne problémy s kapacitou jedálne a nedostatkom odborných učební v našej ZŠ. Ďalej podporujem realizáciu rekonštrukcie budovy MŠ v letných mesiacoch. Som presvedčený, že uvedené investície výrazne pomôžu našej ZŠsMŠ a posunú ju na oveľa vyššiu úroveň, s ktorou budú spokojní všetci rodičia. Ďalej podporujem vysporiadanie areálu futbalového ihriska, tzn. jeho odkúpenie od Urbariátu do majetku obce po vzájomnej dohode za obojstranne výhodných podmienok. Naďalej budem podporovať: zvýšenie bezpečnosti v našej obci,  zlepšenie komunikácie s občanmi, kultúrne aj športové podujatia. Som za vypracovanie nového Územného plánu, v ktorom by sa mohli vyriešiť doteraz nevyriešené požiadavky občanov.

Na záver vás chcem vyzvať, aby ste prišli voliť. A potom, aby ste volili takých kandidátov na starostu a poslancov, ktorých poznáte a ktorí majú podobné priority a záujmy ako vy. Ak opäť dostanem Vašu dôveru, som pripravený aktívne spolupracovať so starostom aj ostatnými poslancami, aby sme spoločne hľadali čo možno najlepšie riešenia pre našu obec.

 

Ďakujem  

 

Ing. Marek Rabada

 

pridané 2.11.2018