Téma: príhovor kandidáta na poslanca Matúša Dugasa

Vážení spoluobčania.
Toto oslovenie počúvam a čítam v poslednej dobe až príliš často. Ja Vás chcem osloviť najmä
ako priateľov, známych a susedov. Ľudí, ktorých stretávam denne na uliciach, v rade na
mäsové výrobky, či u lekárky, na športových a kultúrnych udalostiach... Vás všetkých,
z horného či dolného konca, sídliska, z „bunkova“ či „hyľu“.

Preto mi dovoľte sa najprv oficiálne predstaviť.

Volám sa Matúš Dugas. Mám 27 rokov a som šťastne ženatý. Vyštudoval som strednú Školu
úžitkového výtvarníctva Jakobyho 15 v Košiciach, odbor propagačné výtvarníctvo. Vysokú
školu som si vybral Prešovskú univerzitu a ukončil som ju titulom magister z odboru
Mediálnych štúdií na Filozofickej fakulte.

Celý život ma to ťahalo na tú umeleckú stranu. Vďaka získaným vedomostiam
a skúsenostiam môžem robiť to, čo ma baví a nepovažujem to za nudnú a jednotvárnu prácu.

Organizujem a moderujem rôzne kultúrno-spoločenské udalosti. Počas školy som pracoval
v regionálnom rádiu, píšem články, vytváram grafické návrhy či vizualizácie projektov
rôznym spoločnostiam. Vydal som básnickú zbierku a založil som v Rozhanovciach obľúbený
formát Pub Quizu, ktorý funguje od roku 2013. Zorganizoval som taktiež Talkshow večery,
kde moje pozvanie prijali hostia ako spevák Peter Pačut, kňaz Juraj Semivan, historik Imrich
Jelč či komik Gabo Žifčák. A to sú len moje súkromné projekty.

Snažil som sa priniesť trošku kultúrneho „smradu“ oveľa skôr, než som sa v minulom
volebnom období stal poslancom a predsedom novo vytvorenej Kultúrnej komisie. Počas
minulých volieb som od Vás dostal obrovskú dávku dôvery, ktorú som, snáď, aj využil
v prospech nás všetkých. Tie štyri roky znamenali obdobie nových projektov, tradícií a zmien.

Skúsim aspoň v skratke zrekapitulovať kultúru, ktorú sme s ľuďmi okolo mňa vybudovali.

Začínali sme spoluprácou so Základnou školou a pokračovali sme v akcii pre mamičky na
Deň matiek.

Založili sme úspešnú Cyklotrasu pre všetky vekové kategórie. Po športovom výkone sme
pripravili občerstvenie a rozdávali všetkým účastníkom pamätnú medailu.

Snažili sme sa prinavrátiť Abovským folklórnym slávnostiam stratený lesk tradičného
folklóru a obmedziť komerčnosť a miešanie žánrov.

Založili sme tradíciu Dňa obce. Už štyri roky za sebou sme sa snažili priniesť kombináciu
rodinnej pohody, dobrého jedla a kvalitného programu. Vystúpili u nás skupiny ako Puding
pani Elvisovej, Heľenine oči, Peter Pačut... Nezabúdali sme ani na mladé talenty a dávali sme
priestor začínajúcim kapelám ochutnať ten festivalový pocit.

Vytvorili sme priestor aj na autobusové zájazdy, ktoré sa stali veľmi obľúbenými. Cestovali
sme do aquaparkov v Maďarsku, na trhy do Poľska či sme objavovali krásy Slovenska,
naposledy to bol práve splav Dunajca na pltiach. Bolo nás tam takmer 100 ľudí.
Nezabudnuteľný zážitok, to Vám poviem.

Na moje potešenie sa ujala aj tradícia pálenia Vatry. Tento rok sa tancovalo a spievalo až do
rána bieleho. Zopár mladých parobkov postavili vatru a vytvorili tak príležitosť stretnúť sa
pod holým nebom. Vatra má svoje čaro, veď, kto bol, určite prikývne.

Pred Vianocami sme založili ďalšiu peknú tradíciu. Vianočné trhy. Hudobný doprovod, vôňa
punču či vareného vínka, skvelá kapustnica od futbalistov či hasičov a rozsvietenie
stromčeka. Príjemná atmosféra Vianoc v srdci našej obci.

Nemôžem zabudnúť spomenúť ani výstavy fotografií či iných umeleckých diel.
Posedenia pre starších s kultúrnym programom či vydávanie občasníka Rozhanovčan.

Kultúra v našej obci, to nie sú len akcie a udalosti. Opravili sme amfiteáter, dobudovali
prístrešok za pódiom, natiahli nové elektrické káble, osvetlenie...

To všetko si vyžiadalo spoluprácu každej komisie či člena, poslanca, zamestnanca úradu.
Priznávam sa, nezvládol som to sám. Vrelá vďaka kolegom poslancom, dámam a pánom na
úrade či chlapom z úradu, ktorí so mnou chodili na akcie od skorého rána a končili sme až
neskoro v noci. Máme v rukách prenosenú každú lavicu, stoly či stany. Ďakujem chlapi.

Toto všetko sme stihli za minulé volebné obdobie. Uvedomujem si, že sa dá stále čo
zlepšovať, inovovať, doladiť detaily. Tak ako sa zlepšovali akcie, tak som sa učil aj ja. Za
štyri roky som získal mnoho cenných rád či poznatkov. Získal som nových známych, spoznal
predajcov, rôznych umelcov, obchodníkov... S každým sme si vybudovali určitý vzťah, vďaka
ktorému sa k nám s radosťou rok čo rok vracajú a tešia sa na Rozhanovce.

A čo bude ďalej?

Kandidujem za poslanca práve preto, aby som aj naďalej rozširoval a zlepšoval už existujúce
akcie a udalosti. Kandidujem za poslanca práve preto, aby som dvíhal latku čoraz vyššie
a vyššie. Aby som do Rozhanoviec prilákal a pozval známych umelcov či remeselníkov.

Rád by som vytvoril priestor na založenie Letného kina na našom „amfiku“.
Založil tradíciu festivalu varenia tradičných jedál a pozýval aj okolité obce.
Založil organizáciu rôznych záujmových skupín spevákov, hercov, chovateľov...
Ocenil a ukázal úspešných našincov, vytvoril priestor na realizáciu sa mladej a talentovanej
mládeže pomocou rôznej formy pouličného umenia ako maľovanie, tanec, spev. Rád by som
dal našej mládeži priestor tvoriť a prezentovať sa.
Pre starších by som rád zorganizoval sedenia a prednášky s odbornými lektormi na využívanie
moderných technológií či iných aktivít.
Zorganizoval súťaže v pestovaní, chovateľstve, umeleckej tvorbe...

Mám mnoho nápadov a snažím sa získavať aj patričné skúsenosti a kontakty k ich
zrealizovaniu. Uchádzam sa teda o Vaše hlasy z jediného prostého dôvodu. Podvihnúť úroveň
povedomia okolia o našej obci a urobiť ju atraktívnou pre širokú verejnosť. Aby si každý
občan našiel to svoje, to, načo sa bude tešiť. Riadim sa heslom, ktoré som počul niekedy
dávno. Nepýtaj sa, čo môže komunita urobiť pre teba, ale pýtaj sa, čo môžeš urobiť pre
komunitu ty!

Volám sa Matúš Dugas a v Rozhanovciach som sa narodil, vyrastal a chcem tu aj dôstojne
žiť, užívať si krásnych dní, stretávať sa s priateľmi a budovať si domov. Nie len pre seba, ale
pre nás všetkých. Ďakujem za každý Váš hlas a prejavenú dôveru vo voľbách.

S pozdravom a úctou Mgr. Matúš Dugas (nezávislý kandidát)

 

pridané 4.11.2018