Blog: príhovor kandidáta na poslanca, Milana Kiča

Vážení spoluobčania, Rozhanovčania!

Bliží sa 10. november - deň kedy budete rozhodovať o tom, kto Vás bude v nasledujúcich  štyroch rokoch zástupovať vo volených orgánoch miestnej samosprávy.

Keď pred 3 rokmi ma starosta obce oslovil aby som prišiel pracovať na obecný úrad ako prednosta, tak so m sa potešil, že budem mať možnosť priamo prispieť k plneniu aj mojích sľúbov, ktoré som Vám dával vo svojom volebnom programe "Za krajšie a bezpečnejšie Rozhanovce" v predošlých voľbach, v roku 2014.

Pri realizácií množstva projektov (chodníky, rekonštrukcia miestnych komunikácií a  obecných budov, budovanie parkovisk, parkov, a pod./  som sa často osobne s mnohými z Vás  stretával a načúval čo Vás trápi, alebo aké máte návrhy na riešenie rôznych problémov. Tieto podnety som následne komunikoval so starostom a s poslancami obecného zastupiteľstva v jednotlivých komisiach, ktorí následne rozhodli čo a ako sa bude v dohľadnej dobe riešiť.

Myslím, že dnes môžeme spoločne konštatovať, že veľa sľubov,  aj mojích, z minulých volieb,  je dnes zrealizovaných a Rozhanovce sú krajšie a bezpečnejšie.

Mnohí z Vás ma oslovili, aby som kandidoval v nasledujúcich voľbách, aj preto som sa rozhodol uchádzať o Vaše hlasy na zvolenie za poslanca obecného zastupiteľstva.

Mojím hlavným cieľom na nasledujúce 4 roky je:

- budovanie nových a rekonštrukcia starých miestných komunikácií, ako pre peších tak i pre motorové vozidlá;

- dobudovanie novej kanalizácie  vmiestnej časti zvanej "SIDLISKO";

- vybudovanie nového domu smútku;

- priestorové rozšírenie základnej školy s materskou školou;

- majetkovo vysporiadať areál futbalového ihriska;

- dokončenie rekonštrukcie KD,  vrátane  rozšírenia veľkej sály;

- vypracovanie nového územeného plánu obce, so zapracovanim vybudovania cyklotrasy;

- vytváranie čo najlepších podmienok pre športové a záujmové aktivity občanov v obci;

- podporovať vytváranie priaznivých podmienok pre podnikateľské aktivity v obci s cieľom vytvárania nových pracovných príležitosti a skvalitňovanie poskytovaných služieb pre občanov.

 

              Milí Rozhanovčania, priďte v sobotu 10.11.2018 do volebných miestnosti zvoliť na ďalšie volebné obdobie svojích favoritov aby naša obec sa naďalej rozvíjala v nastavenom trende. Ja som pripravený prispieť svojími skusenosťami, vedomosťami a silami k naplňaní Vaších predstav.

 

5.  Mgr. Kič Milan

 

pridané 5.11.2018