Blog: príhovor kandidátky na poslankyňu, Anety Nedbalovej

Milí spoluobčania,

po štyroch rokoch sa Vám opäť prihováram ako nezávislá kandidátka na poslankyňu obecného zastupiteľstva. Mám 33 rokov a som vydatá matka dvoch dcér. Myslím si, že veľa z Vás ma pozná, ale pre tých, ktorí nie, žijem v tejto obci od narodenia. Od roku 2007 pracujem vo verejnej správe ako účtovníčka, ekonómka a rozpočtárka. Posledné štyri roky som bola predsedníčkou Finančnej komisie v obci a som členkou DHZO Rozhanovce. Som predsedníčka Rady rodičov pri ZŠ s MŠ Rozhanovce a podpredsedníčka Rady školy. Aktívne sa zúčastňujem akcií, ktoré každoročne organizuje obec a základná škola.

    

Rozhodla som sa opäť kandidovať hlavne preto, aby sme mohli dokončiť rozbehnuté veci v takých finančných ohraničeniach, ktoré sú momentálne reálne.  

Pred štyrmi rokmi som išla do volieb s vetou: "Dúfam, že takto o štyri roky budeme môcť skonštatovať, že bolo správne si zvoliť ľudí, ktorí boli tými vhodnými poslancami v každom konaní, bez rozdielu či budem medzi nimi, alebo nie." Som vďačná za Vašu podporu, ktorú ste mi vo voľbách dali a posúďte sami či bolo toto rozhodnutie správne.

V skratke by som len napísala o niektorých veciach, ktoré sa nám podarilo spoločne dosiahnuť:

1. konania Obecného zastupiteľstva - za volebné obdobie sme zasadali 26 krát, v prvom roku 11 krát, okrem toho rôzne zasadnutia komisií,

2. rekonštrukcia chodníkov, vybudovanie a oprava parkovísk, ciest,

3. výmena okien a strechy na budovách materskej školy, vybudovanie 4.triedy a tým rozšírenie kapacity,

4. výmena okien na kultúrnom dome a zateplenie, vybavenie kuchyne kultúrneho domu,

5. kúpa budovy pre účely hasičskej zbrojnice,

6. zabezpečenie informovanosti občanov pomocou informačných tabúľ, novej web stránky a vydávaním občasníka,

7. rekonštrukcia zelených plôch pred školou, kultúrnym domom a obecným úradom,

8. momentálne sú rozbehnuté investičné akcie, a to rekonštrukcia strechy a elektroinštalácie obecného úradu, zateplenie, kúrenie a elektroinštalácia materskej školy, rekonštrukcia hasičskej zbrojnice a projekt kompostérov pre každú domácnosť. Na tieto akcie sú schválené finančné prostriedky a k realizácii dôjde v čo najkratšej dobe.

 

 

Aj naďalej pre mňa najväčší význam v živote zdravie, rodina a jej súdržnosť, priateľstvo a pomoc blížnemu. Veľmi si vážim prácu zamestnancov na úrade, ktorí nám boli vždy nápomocní a bez ktorých by to samozrejme nefungovalo. V neposlednom rade je dôležitá spolupráca medzi poslancami a starostom a zo svojho hľadiska môžem povedať, že za tie štyri roky sme vedeli stále nájsť riešenie, ktoré bude v prospech občanov. Ak dostanem Vašu dôveru budem aj naďalej taká aká som a presadzovať priority, ktoré budú v prospech každého z nás.

 

A na záver Vám ďakujem za Vašich pár minút, ktoré ste venovali prečítaniu tých pár riadkov a vyzývam Vás, aby ste prišli voliť v sobotu 10.novembra od 7:00 do 22:00 hodiny.

 

Pekné jesenné popoludnie.

S úctou 

Aneta Nedbalová

 

pridané 5.11.2018