Téma: príprava na rokovanie obecného zastupiteľstva

Téma: príprava na rokovanie obecného zastupiteľstva

Na rokovanie zastupiteľstva si okrem interpelácií starostu k doterajšej práci, pripravujem aj nové témy:

 

V prípade schválenia rozpočtu pridať návrh na použitie vyčlenených prostriedkov vrátane, prebytku na rekoštrukciu miestnych komunikácii a to najmä:

 

1. Lokalita od križovatky hlavná cesta a Družstevná a doasfaltovanie parkovania a mostíka pri pošte.

 

Cesta v smere na Hrašovík po značku Rozhanovce (obecná cesta)

 

 

Ďalej riešiť cestu na ulici Krátka (fotku pridám neskôr ale určite ju viacerí dobre poznáte)

 

Okrem týchto vecí ešte spomeniem:

  • žiadať starostu urgentne riešiť vyčistenie mlynského potoka od nánosov kameňa a sute
  • žiadať fotopascu na monitoring nepovolených skládok
  • poveriť starostu žiadosťou o na dotáciu na likvidáciu čiernych skládok, ktoré dáva envirofond
  • žiadať starostu zabezpečiť tlač obecného časopisu, ktorý je už hotový v elektronickej podobe
  • urgovať opravu cesty po oprave VVS na Dúhovej na vodárňach
+ ďalšie veci, ale o nich po zastupiteľstve...
 
 
Všetky informácie zo schôdze zverejním v zápiskoch.
 
 
Uznesenie z posledného zastupiteľstva obec doteraz nezverejnila, možno v priebehu stredy sa objaví na webe obce www.rozhanovce.com
 
 
pridané 28.4.2015