Téma: Oprava hlavnej cesty - Prípravné práce pred rekonštrukciou cesty - doplnené!

Doplnené 6.8.2014

Za veľkej ochoty pracovníkov KSK sa mi podarilo zabezpečiť základné informácie k oprave hlavnej cesty.

 

Odpovede na Vaše otázky pre obyvateľov Rozhanoviec :

 

Kedy a v akom harmonograme sa začne s výmenou vozovky?

Stavebné práce, ktoré budú realizované zmluvým zhotoviteľom stavebných prác budú zahájené v druhom augustovom týždni 2014. Bude sa jednať o úpravy na existujúcich mostoch a priepustoch, prečistenie priekop, realizácia dláždených priekop. Po zrealizovaní týchto prác vo finálnej fáze bude zrealizovaný nový kryt vozovky z asfaltového betónu. Stavebnbé práce sú plánované od druhého augustového týždňa 8/2014 – 10/2014.

 

Budú sa pred tým opravovať výtlky?

Áno. Stredisko Správy ciest KSK zabezpečí vysprávky výtlkov asfaltovým betónom.

 

Bude sa na starý koberec davat nový? Ak ano aká hrubá vrstva?

(v pripade ze sa bude rypat stara vozovka von, aka hruba bude nova vrstva?)

 

Postup opravy vozovky bude nasledujúci. Po predošlom vyspravení výtlkov bude na jestvujúcu obrusnú vrstvu vozovky uložená nová ložná t.j. vyrovnávacia vrstva asfaltového betónu, ktorou bude vyrovnaný existujúci asf. kryt. Na zrealizovanú vyrovnávajúcu vrstvu bude uložená nová obrusná vrstva z asfaltového betónu hrúbky 40 mm.

 

Kedy sa začne s pokládkou koberca?

Pokládka koberca bude realizovaná až po ukončení  prác na priepustoch, mostoch, po prečistení priekop čiže po ukončení stavebnej pripravenosti v poslednej fáze. Predbežne počítame v mesiaci 9-10/2014. Samozrejme našou snahou je zrealizovať všetky práce čo najskôr.

 

Do akej miery sa bude vymieňať asfalt na úrovni križovatiek s hlavnou cestou smerom k obecným cestám?

V mieste napojenia na miestne komunikácie bude zrealizované napojenie formou zafrézovania teda dopojenie na jestvujúcu niveletu miestnej komunikácie.

 

Kedy sa plánuje dokončenie prác?

Ukončenie stavebných prác je do konca 10/2014

 

Ake obmedzenia môžu nastať pre občanov prípadne aké výstrahy pred parkovaním na ceste sa budú osádzať?

Čo sa týka dopravných obmedzení v prevažnej väčšine prípadov sa bude jednať len o uzávierku jedného jazdného pruhu hlavne vo finálnej fáze pri pokládke asf. betónu, kde to bude na väčšom úseku. Pri ostatných stavebných prácach sa bude jednať len o lokálne obmedzenia dopravy, ktoré budú vyznačené prenosným dočasným dopravným značením. Čiže obyvatelia sa nemusia obávať o výrazné obmedzenia v cestnej doprave.

 

 

Doplnené 5.8.2014

Podarilo sa mi získať kontakt na koordinátora prác, s ktorý by mal zaslať harmonogram a odpovede na otázky, ktoré zazneli na socialnej sieti v skupine Rozhanovce. Doplním ich do tejto témy hneď ako to budú k dispozícii.

 

-

 

V priebehu tohto týždňa na úseku Košické Olšany – odbočka na Beniakovce nastupuje prevádzka SC KSK s prípravnými prácami (postupne - zrezávanie krajníc, prečistenie priekopy medzi Košickými Olšanmi a Rozhanovcami, orez stromov, vysprávky výtlkov). Od pondelka na to v nadväznosti nastupuje i Strabag na úpravy mostov a priepustov.

 

 

pridal ado 4.8.2014