Téma: profil obstarávateľa obce Rozhanovce

Téma: profil obstarávateľa obce Rozhanovce

Podľa zákona o verejnom obstarávaní má obce zverejňovať štvrťročne zákazky s nízkou hodnotou.

Tie sa súťažia podľa zákonných podmienok, ktoré si zvolí obstarávateľ, resp. postupuje podľa platnej internej smernice.

 

Jediný profil obce Rozhanovce, ktorý som zatiaľ sám našiel na stránke úradu pre verejné obstarávania - nájdete na tomto odkaze - https://www2.uvo.gov.sk/profily/-/profil/adokumenty/5695

 

Iný spôsob zverejňovania zákazok som nenašiel, resp. čakám na žiadosť ktorú som si podal na obecom úrade aby mi sprístupnili prehľad zákaziek za posledných 5 rokov, resp. ozrejmili mi kde sa tieto sumárne výkazy zverejňujú. Na základe šetrenia vo finančnej komisii je pozadnie obstarávania za minulé roky dosť neprehľadné a vyžaduje si dôslednejšiu kontrolu.

 

 

pridané 29.10.2015