Téma: projekt organizácie dopravy v obci

Na stavebnej komisii sme dostali k dispozícii projekt organizácie dopravy, ktorý si obec dala vypracovať.

 

Z navrhovaných lokalít na umiestnenie zrkadiel boli už umiestnené zrkadlá na Robotníckej.

Ďalej sa riešili spomaľovače (retardér) v lokalite Zámočnícka, ktorú ale obyvatelia odmietli petíciou. Ide o úzku ulicu s značným stúpaním, čo môže v zime spôsobovať problém.

 

Ďalej projekt rieši ulice 19. Januára, Slobody, Školskú, Družstevnú, Dúhovú a MČT.

Z týchto lokalít obec dostáva najviac sťažností na nerešpektovanie rýchlosti a tým aj zvýšené bezpečnostné riziko pre chodcov alebo iných vodičov.

 

Mapka ukazuje na konkrétne lokality z projektu. V prípade otázok alebo podnetu k umiestneniu retardérov, treba kontaktovať obecný úrad na adrese obec@rozhanovce.com

 

pridané 28.10.2015