Téma: projektovanie nových chodníkov + bezpečnostné opatrenia

Práve uplynul termín na podanie prihlášok do výberového konania na projekt rekonštrukcie chodníkov. Podľa posledných informácii obec obdržala niekoľko ponúk, ktoré posúdi komisia. V súvislosti s touto témou prebehlo aj stretnutie starostu s predstaviteľmi správy ciest a polície, za účelom riešenia bezpečnosti cestnej premávky a bezpečnosti chodcov v našej obci. Prerokované boli aj otázky zamedzenia parkovania v križovatke Rybárska - SNP, kde sme navrhovali pridať zábrany, alebo kvetináče. K tomuto sme nedostali súhlas a preto zapracujeme do požiadaviek k projektu na nových chodník stavebné riešenie, ktoré parkovanie v tomto mieste fyzicky obmedzí. Čo sa týka zrkadiel výjzd Severná a Lesná - povolenie bolo udelené.

Do projektovej dokumentácie bude zapracované aj značenie prechodov pre chodcov a nasvietenie týchto prechodov.

Konkrétne termíny zatiaľ nie sú známe. Čo sa týka prechodov pre chodcov a stredovej čiary cez vozovku v správe kompetentného subjektu - tie by mali byť dokončené v réžii vlastníka cesty, čiže nie obce. 

 

Toľko novinky k tejto téme.

 

pridané 27.3.2015