Téma: rekonštrukcia strechy OcÚ

Téma: rekonštrukcia strechy OcÚ

Havarijný stav strechy a elektroinštalácie na obecnom úrade by sa mal vyriešiť ešte v priebehu mesiaca September. Z verejnej súťaže vyšla firma Elko Andrea Eliášová. Zmluvu nájdete tu

 

Zhotoviteľ sa zavazuje na svoje naklady zhotovif dielo v termine od 24.09.2018, v závislosti od poveternostných podmienok, najneskôr do 30.11.2018.

 

pridané 24.8.2018